วิดีโอ

วิดีโอสาระความรู้การลงทุนที่น่าสนใจ

  • 21 ต.ค. 64
  • |
  • 794

ปรากฏการณ์ DW ราคาลอย รู้เท่าทันก่อนลงทุน

• ปรากฏการณ์ DW ราคาลอยเกิดขึ้นได้อย่างไร
• ควรทำอย่างไรเมื่อ DW ที่เราถืออยู่ หรือรุ่นที่เราอยากซื้อเกิดราคาลอย 

พบคำตอบได้ใน UNFOLD