ข่าวและกิจกรรม

รวบรวมข่าวและกิจกรรมสำหรับนักลงทุน ไว้ในที่เดียว

แจ้งเปลี่ยนสัญญาอ้างอิงของ SET50 DW06

  • 22 มี.ค. 67
  • |
  • 112

แจ้งเปลี่ยนสัญญาอ้างอิงของ SET50 DW06 
รุ่น SET5006C2404A และ SET5006C2404A

มีผลบังคับใช้วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 67

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน   

 

.............................................................................................

ติดตามข่าวสารจาก DW06

แนะนำ

1. Thumbnail_DW06 Website

คำศัพท์ง่ายๆ ที่ควรรู้กับการลงทุนใน Derivative Warrant

calendar 25 ก.ย. 62
1. Thumbnail_DW06 Website

ทำไมถึงไม่ควรใช้คำสั่ง ATO/ATC กับ DW

calendar 25 ก.ย. 62
1. Thumbnail_DW06 Website

การปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และราคาใช้สิทธิ

calendar 25 ก.ย. 62