ข่าวและกิจกรรม

รวบรวมข่าวและกิจกรรมสำหรับนักลงทุน ไว้ในที่เดียว

DW06 Update - 6 Mar 24

  • 06 มี.ค. 67
  • |
  • 89

คงมุมมองว่าในปี 2567 จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง จากการที่ ธปท. ปรับท่าทีนโยบายใหม่

• อัตราเงินเฟ้อเดือน กพ. ของไทยลดลง 0.77% YoY จากราคาอาหารที่ปรับตัวลดลงและการอุดหนุนราคาพลังงาน  
• อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอ่อนแอ โดยเพิ่มขึ้นแค่ 0.43% YoY และ +0.02% MoM บ่งชี้แรงกดดันเงินเฟ้อจากฝั่ง Demand ที่จำกัด
• เรายังคงมุมมองว่าในปี 2567 จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง จากการที่ ธปท. ปรับท่าทีนโยบายใหม่ข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค. 67

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน   

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งปรากฎขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถยืนยันหรือรับรองข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ไม่ว่าจะมาจากการอ่านเอกสารหรือบทความนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการพิจารณาและใช้วิจารณญาณของผู้อ่านแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับบริษัท

.............................................................................................

ติดตามข่าวสารจาก DW06

แนะนำ

1. Thumbnail_DW06 Website

คำศัพท์ง่ายๆ ที่ควรรู้กับการลงทุนใน Derivative Warrant

calendar 25 ก.ย. 62
1. Thumbnail_DW06 Website

ทำไมถึงไม่ควรใช้คำสั่ง ATO/ATC กับ DW

calendar 25 ก.ย. 62
1. Thumbnail_DW06 Website

การปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และราคาใช้สิทธิ

calendar 25 ก.ย. 62