ข่าวและกิจกรรม

รวบรวมข่าวและกิจกรรมสำหรับนักลงทุน ไว้ในที่เดียว

แจ้งเปลี่ยนสัญญา futures อ้างอิงของ HSI DW06

  • 25 มิ.ย. 67
  • |
  • 204

แจ้งเปลี่ยนสัญญา Futures อ้างอิงของ HSI DW สำหรับรุ่นที่จะหมดอายุในเดือน

ก.ค. (2407), ส.ค. (2408), ก.ย. (2409), ต.ค. (2410)

 

จาก HSI Futures June 2024

เป็น HSI Futures July 2024

 

มีผลบังคับใช้ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567
**สำหรับ HSI DW06 รุ่นที่หมดอายุในเดือนมิถุนายน (2406) จะยังคงอ้างอิงกับ HSI Futures June 2024 


ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 67

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน   

 

.............................................................................................

ติดตามข่าวสารจาก DW06

แนะนำ

1. Thumbnail_DW06 Website

คำศัพท์ง่ายๆ ที่ควรรู้กับการลงทุนใน Derivative Warrant

calendar 25 ก.ย. 62
1. Thumbnail_DW06 Website

ทำไมถึงไม่ควรใช้คำสั่ง ATO/ATC กับ DW

calendar 25 ก.ย. 62
1. Thumbnail_DW06 Website

การปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และราคาใช้สิทธิ

calendar 25 ก.ย. 62