ข่าวและกิจกรรม

รวบรวมข่าวและกิจกรรมสำหรับนักลงทุน ไว้ในที่เดียว

ประกาศจาก DW06 - 22 Feb 24

  • 22 ก.พ. 67
  • |
  • 98

เนื่องจาก ธปท. ได้มีการประกาศให้วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 67 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะส่งผลให้ DW ที่มีวันซื้อขายวันสุดท้ายหลังวันที่ 12 เม.ย. 67 มีอายุคงเหลือน้อยลงและอาจส่งผลกระทบกับราคา DW ตามตารางราคาที่ได้ประกาศไว้ล่วงหน้า โดยการปรับเพิ่มวันหยุดดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 2567

 ติดตามข่าวสารจาก DW06

แนะนำ

1. Thumbnail_DW06 Website

คำศัพท์ง่ายๆ ที่ควรรู้กับการลงทุนใน Derivative Warrant

calendar 25 ก.ย. 62
1. Thumbnail_DW06 Website

ทำไมถึงไม่ควรใช้คำสั่ง ATO/ATC กับ DW

calendar 25 ก.ย. 62
1. Thumbnail_DW06 Website

การปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และราคาใช้สิทธิ

calendar 25 ก.ย. 62