ข่าวและกิจกรรม

รวบรวมข่าวและกิจกรรมสำหรับนักลงทุน ไว้ในที่เดียว

การทำราคาเปิด/ปิด ของ DW06 ทุกรุ่น ในช่วง Pre-open เช้า, Pre-Open บ่าย และ Pre-Close ก่อนตลาดปิดสิ้นวัน

  • 11 ก.ค. 66
  • |
  • 280
ประชาสัมพันธ์ – การทำราคาเปิด/ปิด ของ DW06 ทุกรุ่น ในช่วง Pre-open เช้า, Pre-Open บ่าย และ Pre-Close ก่อนตลาดปิดสิ้นวัน

DW06 มีการวางราคารับซื้อคืนในช่วง Auction ตามปกติ ทั้ง Pre-open เช้า, Pre-open บ่าย และ Pre-close ก่อนตลาดปิดสิ้นวัน โดยราคา bid ของ DW จะอ้างอิงจากราคา bid สุดท้ายของหลักทรัพย์อ้างอิงเมื่อ ตลท. เปิดหรือปิดทำการทันที โดยนักลงทุนสามารถศึกษาตัวอย่างการอ่านตารางราคารับซื้อคืน ตามตัวอย่างในภาพนี้
 
 
DW06-OnePage_final
..........................................................................................

ติดตามข่าวสาร DW06
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน