ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limite

 home    อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 call   โทรศัพท์ : 0 2305 9191
โทรสาร : 0 2305 9539
 mail   อีเมล : [email protected]
MicrosoftTeams-image (3)