เครื่องคำนวณ DW

เลือก DW ที่ต้องการคำนวณ

ข้อมูลล่าสุด : 21 ก.พ. 67 11:00
HSI06C2404A
ราคาเสนอซื้อล่าสุด
0.36
เปลี่ยนแปลง
0.13 (+54.17%)
HSI FEB 24
ราคาเสนอซื้อล่าสุด
16,706.00
เปลี่ยนแปลง
453.00 (+2.79%)
คำนวณราคาหลักทรัพย์อ้างอิง
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง
ช่วงราคาต่ำสุด
13,810.00
ช่วงราคาสูงสุด
18,690.00
% เปลี่ยนแปลงจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง
0.00%
*ระบบคำนวณราคาเสนอซื้อ/ขายตาม Tick size ของหลักทรัพย์อ้างอิง

ผลลัพธ์

Delta
0.0003
ราคาใช้สิทธิ
18,800.000
Eff. Gearing (x)
15.49
อัตราใช้สิทธิ
0.00033
ราคา DW
0.33
Time Decay / Day (THB)
-0.0101
วันซื้อขายสุดท้าย
29 เม.ย. (45 วัน)
% เปลี่ยนแปลงจากราคาล่าสุดของ DW
-8.33%
Time Decay / Day (%)
-3.06
Sensitivity per Index Point
32.67
HSI06C2404A
ราคา Bid
HSI FEB 24
21 ก.พ. 22 ก.พ. 23 ก.พ. 26 ก.พ. 27 ก.พ.
16,200.00 0.20
16,225.00 0.21
16,250.00 0.21
16,275.00 0.22
16,300.00 0.23
16,325.00 0.23
16,350.00 0.24
16,375.00 0.24
16,400.00 0.25
16,425.00 0.26
16,450.00 0.26
16,475.00 0.27
16,500.00 0.28
16,525.00 0.28
16,550.00 0.29
16,575.00 0.30
16,600.00 0.30
16,625.00 0.31
16,650.00 0.32
16,675.00 0.33
16,700.00 0.33
16,725.00 0.34
16,750.00 0.35
16,775.00 0.36
16,800.00 0.36
16,825.00 0.37
16,850.00 0.38
16,875.00 0.39
16,900.00 0.40
16,925.00 0.41
16,950.00 0.42
16,975.00 0.43
17,000.00 0.43
17,025.00 0.44
17,050.00 0.45
17,075.00 0.46
17,100.00 0.47
17,125.00 0.48
17,150.00 0.49
17,175.00 0.50
17,200.00 0.51
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็น การให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษา หรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน