บทความ

สาระความรู้ด้านการลงทุนที่หลากหลาย

อยากเริ่มลงทุนใน DW ต้องทำอย่างไร

  • 21 ต.ค. 64
  • |
  • 961

สำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจอยากจะเริ่มลงทุนใน DW แต่ยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร วันนี้ DW06 ขอนำเสนอขั้นตอนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ดังนี้

1. ศึกษาข้อมูล ลักษณะผลตอบแทน และความเสี่ยงในการลงทุน DW อันดับแรก นักลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ถึงลักษณะผลตอบและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก DW เป็นตราสารที่มีเงื่อนไขในการลงทุนไม่เหมือนกับการลงทุนบนหุ้นที่นักลงทุนอาจคุ้นชิน ซึ่งจะทำให้นักลงทุนทราบว่าตนเองเหมาะสมกับการลงทุนในลักษณะนี้หรือไม่ รวมไปถึงจะต้องมีวินัยในการลงทุนด้วย ในกรณีหุ้นที่เราเลือก ราคาเคลื่อนไหวผิดไปจากที่คาดการณ์ นักลงทุนควรตัดขาดทุนหรือ cut loss โดยเร็ว โดยนักลงทุนควรกำหนดแผนการลงทุนให้ชัดเจนตามแนวทางการลงทุนของตนเอง Link บทความที่เกี่ยวข้อง: มาทำความรู้จักกับ DW

 

2. เปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ นักลงทุนจะต้องทำการติดต่อโบรกเกอร์ เพื่อขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งคือบัญชีเดียวกันกับบัญชีซื้อขายหุ้นก่อน นักลงทุนก็จะสามารถลงทุนใน DW ได้ โดย DW ที่โบรกเกอร์แต่ละเจ้าออกนั้น จะถูกนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนบนตลาดหลักทรัพย์ (SET) เช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้น

 

3. เลือกหลักทรัพย์อ้างอิง ผู้ออก และข้อกำหนดเฉพาะของ DW แต่ละตัวให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของตนเอง หลังจากที่นักลงทุนพร้อมที่จะลงทุนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือคัดเลือกหุ้นหรือดัชนีอ้างอิงที่ต้องการลงทุน และข้อกำหนดเฉพาะของ DW แต่ละตัว ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของตน รวมไปถึงระดับความเสี่ยงที่รับได้ โดยทั่วไปนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะคัดกรอง DW ผ่านตัวแปรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อัตราทด (Effective Gearing) ค่าเสื่อมเวลา(Time Decay) ค่าความผันผวนแฝง(Implied Volatility) และราคาที่เหมาะสม (Indicative Price) นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาเป็นหลักในแง่ของความเสี่ยง คือ อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก DW แต่ละเจ้า ซึ่งก็คือบริษัทหลักทรัพย์ด้วย ทั้งนี้ DW ที่ออกโดย บล. ภัทร มีระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A (Investment Grade) จากการจัดอันดับของทริสเรทติ้ง ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าลงทุน 

 

 

คำเตือน:

บทความในเว็บไซต์ https://dw06.kkpfg.com/ นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับประกอบการศึกษาผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาใดๆไม่ว่าเรื่องการลงทุน ข้อกฎหมายหรือภาษี ข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้อาจมีทั้งข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลจริงในอดีตหรือข้อมูลที่สมมติขึ้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่านเพื่อรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต อนึ่งการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน และอาจมีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงจึงอาจทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง