บทความ

สาระความรู้ด้านการลงทุนที่หลากหลาย

เลือก DW อย่างชาญฉลาด อย่ายึดติดกับ Brand ของผู้ออก

  • 21 ต.ค. 64
  • |
  • 699

ในปัจจุบันยังคงมีนักลงทุนจำนวนมากที่ยังไม่ทราบถึงวิธีการเลือก DW ที่ถูกต้อง เช่น เลือกลงทุน DW ตามที่เพื่อนแนะนำหรือเลือกจาก Brand ของผู้ออกที่มีปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก ซึ่งนี่คือความเข้าใจที่อาจจะไม่ถูกต้องนัก เพราะปริมาณการซื้อขายจำนวนมากที่นักลงทุนเห็นอาจเกิดจากการซื้อขายของโปรแกรม  Algorithm ที่ผู้ออก DW เจ้านั้นๆใช้

นอกจากนี้ DW ที่มีปริมาณการซื้อขายจำนวนมากหรือได้รับความนิยมนั้น อาจจะมีการคิดค่า Premium ที่สูง ส่งผลทำให้ Time Decay ที่นักลงทุนต้องจ่ายในแต่ละวันสูงตามไปด้วย หรืออีกนัยหนึ่งคือ นักลงทุนอาจจะกำลังลงทุนบน DW ที่มีราคาแพงนั่นเอง

ทั้งนี้ การเลือก DW ที่ถูกต้องนั้น ควรเลือก DW ที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดจากราคาเป้าหมายของนักลงทุนภายในกรอบระยะเวลาการลงทุนที่กำหนด เพื่อควบคุมความเสี่ยงจาก Time decay ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือก DW ได้จากการดูค่า Effective Gearing (ยิ่งสูงยิ่งดี) และ Time Decay (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ประกอบกัน ยกตัวอย่างเช่น

 

777

จากตารางด้านบน เปรียบเทียบ DW บนหุ้น AA ระหว่าง AA06C1901A กับ AA00C1812A จะพบว่า AA06C1901A นั้นเป็น DW ที่ดีกว่าในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น ราคาใช้สิทธิที่ต่ำกว่า แต่มี Effective Gearing และ Sensitivity ที่สูงกว่าซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า AA06C1901A นั้นตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของหุ้น AA ได้ดีกว่า อีกทั้ง Time Decay ก็ยังต่ำกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของ AA00C1812A

ในกรณีราคาหุ้นอ้างอิงมีการเคลื่อนไหว ผลตอบแทนของ 2 เจ้าจะต่างกันอย่างไร?

สมมติหุ้น AA มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง 5 เปอร์เซ็นต์ ตามตารางด้านล่าง และนักลงทุนถือไป 5 วัน จะพบว่าในกรณีที่หุ้นขึ้น AA06C1901A จะให้ผลตอบแทนที่มากกว่า AA00C1812A (30% vs 25%) ในขณะที่หากหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงหรือปรับลดลง นักลงทุนที่ถือ AA06C1901A ก็จะขาดทุนน้อยกว่า AA00C1812A (2.5% vs 5.6%)

888

สรุปได้ว่าการเลือก DW ที่ถูกต้อง คือ การเลือก DW ที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดตามการคาดการณ์ราคาเป้าหมายหุ้นอ้างอิงของนักลงทุนและความเสี่ยงประกอบกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบค่า Effective Gearing และ Time Decay และใช้ตารางราคาของผู้ออกรายนั้นๆ เพื่อคำนวณผลตอบแทนของ DW อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสามารถดูตารางรับซื้อคืน, Effective Gearing และ Time Decay ของ DW06 ทุกรุ่นได้ที่ https://dw06.kkpfg.com/  หรือ Line ID : @DW06

คำเตือน:

บทความในเว็บไซต์ https://dw06.kkpfg.com/ นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับประกอบการศึกษาผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาใดๆไม่ว่าเรื่องการลงทุน ข้อกฎหมายหรือภาษี ข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้อาจมีทั้งข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลจริงในอดีตหรือข้อมูลที่สมมติขึ้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่านเพื่อรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต อนึ่งการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน และอาจมีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงจึงอาจทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง