บทความ

สาระความรู้ด้านการลงทุนที่หลากหลาย

วิธีการดูตารางราคา DW ที่ถูกต้อง

  • 21 ต.ค. 64
  • |
  • 1,330

ปัจจุบันยังมีนักลงทุนหลายๆ ท่านสับสนกับการดูตารางราคา DW ซึ่งในวันนี้ DW06 จะมาบอกวิธีการดูตารางราคา DW ที่ถูกต้องให้ทราบกันนะครับ สำหรับวิธีการดูตารางราคา DW นั้นจะมีความแตกต่างกันตามประเภทสิทธิของ DW ซึ่งมีทั้งหมด 2 ประเภท คือ Call DW (สิทธิในการซื้อและ Put DW (สิทธิในการขาย) ดังนี้

วิธีการดูตารางราคาสำหรับ Call DW

สำหรับ Call DW ให้ดูราคา Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง เทียบกับราคา Bid ของ DW ณ วันที่นักลงทุนสนใจ ไม่ใช่ราคา Last

ตัวอย่างเช่น นักลงทุนต้องการขายคืน AAA06C2002A  ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งขณะนั้นหุ้น AAA ราคา Bid อยู่ที่ 5.30 บาท

11

วิธีการดูตารางที่ถูกต้องคือให้ดูราคา Bid ของหุ้นแม่ในช่องซ้ายสุดของตารางราคาในเว็บไซต์ของผู้ออก จากรูปตารางราคาของ AAA06C2002A ด้านล่าง จะเห็นว่าถ้าราคา Bid ของหุ้น AAA อยู่ที่ 5.30 บาท ราคา Bid ของ AAA06C2002A ที่ควรจะเป็นคือ  0.18 บาท

แล้วเมื่อไหร่ราคา DW จึงจะขยับ?  
จากรูปตารางราคาด้านล่าง เมื่อราคา Bid หุ้น AAA ขึ้นไปที่ 5.35 บาท ราคา Bid ของ DW จึงจะเพิ่มขึ้นตามไปที่ 0.19 บาท หรือเมื่อราคา Bid หุ้น AAA ลดลงมาที่ 5.25 บาท ราคา Bid ของ DW ก็จะลดลงมาที่ 0.17 บาทนั่นเอง

12
วิธีการดูตารางราคาสำหรับ Put DW

สำหรับ Put DW ให้ดูราคา Offer ของหลักทรัพย์อ้างอิง เทียบกับราคา Bid ของ DW ณ วันที่นักลงทุนสนใจ หลักการในการดูนั้นจะคล้ายกับ Call DW แตกต่างตรงที่หากเป็น Put DW ต้องดูราคา Offer ของหุ้นแม่แทน

ตัวอย่างเช่น นักลงทุนต้องการขายคืน BBB06P2002A ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งขณะนั้นหุ้น BBB ราคา Offer อยู่ที่ 170.00 บาท

13

วิธีการดูตารางที่ถูกต้องคือให้ดูราคา Offer ของหุ้นแม่ในช่องซ้ายสุดของตารางราคาในเว็บไซต์ของผู้ออก จากรูปตารางราคาของ BBB06P2002A  จะเห็นว่าถ้าราคา Offer ของหุ้น BBB อยู่ที่ราคา 170.00 บาท ราคา Bid ของ BBB06P2002A ก็จะเท่ากับ  0.63 บาท

14

ทั้งนี้ สำหรับตารางราคาของ DW06 นักลงทุนสามารถดู ได้ที่เว็บไซต์ https://dw06.kkpfg.com/  หรือพิมพ์ชื่อหุ้นอ้างอิง/ชื่อ DW ที่ต้องการดูตารางราคาผ่านทางแชท Line : @DW06 โดยตารางราคารับซื้อคืนที่แสดงในเว็บไซต์จะแสดงราคาล่วงหน้า 5 วันทำการ (รวมวันทำการปัจจุบัน) ที่สำคัญนักลงทุนควรจะตรวจสอบราคา DW ในเว็บไซต์ของผู้ออกเท่านั้น เนื่องจากผู้ออกแต่ละรายมีการใช้สูตรคำนวณที่แตกต่างกัน

คำเตือน:

บทความในเว็บไซต์ https://dw06.kkpfg.com/ นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับประกอบการศึกษาผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาใดๆไม่ว่าเรื่องการลงทุน ข้อกฎหมายหรือภาษี ข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้อาจมีทั้งข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลจริงในอดีตหรือข้อมูลที่สมมติขึ้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่านเพื่อรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต อนึ่งการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน และอาจมีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงจึงอาจทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง