ตารางรับซื้อคืน DW | DW06
logo-preload

ตารางรับซื้อคืน DW06

 

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
ACE06C2112A ACE Call 0.08 0.00 14,576 8.36 0.36 22 ธ.ค. 64 44
ACE06C2202A ACE Call 0.25 0.00 13,466 5.37 0.73 2 ก.พ. 65 72
SOLD OUT ADVA06C2112A ADVANC Call 0.40 -6.98 1,668 10.65 1.12 22 ธ.ค. 64 44
ADVA06C2201A ADVANC Call 0.26 -3.70 6,142 10.08 0.69 19 ม.ค. 65 62
ADVA06P2201A ADVANC Put 0.13 0.00 924 10.56 0.36 5 ม.ค. 65 52
AEON06C2111A AEONTS Call 0.23 0.00 1,185 8.08 0.49 24 พ.ย. 64 26
AEON06C2111B AEONTS Call 0.06 0.00 1,041 9.08 0.14 24 พ.ย. 64 26
SOLD OUT AMAT06C2111A AMATA Call 0.03 0.00 0 17.27 0.25 3 พ.ย. 64 11
AOT06C2112A AOT Call 0.18 -18.18 9,594 11.73 0.79 1 ธ.ค. 64 31
SOLD OUT AOT06C2112B AOT Call 0.60 -6.25 157 7.11 1.59 29 ธ.ค. 64 49
SOLD OUT AOT06C2202A AOT Call 0.48 -5.88 200 6.31 1.13 23 ก.พ. 65 86
AOT06P2201A AOT Put 0.13 0.00 1,152 8.06 0.39 12 ม.ค. 65 57
BAM06C2112A BAM Call 0.15 15.38 20,543 9.65 0.77 8 ธ.ค. 64 35
SOLD OUT BANP06C2112A BANPU Call 0.68 -5.56 5 5.49 2.87 1 ธ.ค. 64 31
BANP06C2202A BANPU Call 0.24 -7.69 10,482 5.34 0.99 2 ก.พ. 65 72
SOLD OUT BANP06P2111A BANPU Put 0.16 1,500.00 1,964 0.01 0.00 17 พ.ย. 64 21
BANP06P2201A BANPU Put 0.16 -5.88 3,605 4.98 0.61 19 ม.ค. 65 62
BBL06C2112A BBL Call 0.22 0.00 13,656 11.08 1.01 1 ธ.ค. 64 31
SOLD OUT BCH06C2111A BCH Call 0.01 0.00 0 16.26 0.08 17 พ.ย. 64 21
SOLD OUT BCH06C2111B BCH Call 0.01 0.00 0 2.11 0.01 24 พ.ย. 64 26
BCH06C2201A BCH Call 0.15 -6.25 8,618 7.37 0.54 12 ม.ค. 65 57
NEW BCH06C2202A BCH Call 0.36 -5.26 8,560 5.36 0.95 23 ก.พ. 65 86
BCPG06C2112A BCPG Call 0.06 0.00 0 8.89 0.38 8 ธ.ค. 64 35
BCPG06C2201A BCPG Call 0.19 0.00 992 6.19 0.85 26 ม.ค. 65 67
SOLD OUT BDMS06C2111A BDMS Call 0.02 0.00 267 19.97 0.17 17 พ.ย. 64 21
BDMS06C2201A BDMS Call 0.30 0.00 7,260 7.66 1.00 26 ม.ค. 65 67
BGRI06C2201A BGRIM Call 0.10 0.00 5,514 9.34 0.56 5 ม.ค. 65 52
SOLD OUT BH06C2112K BH Call 0.51 -5.56 0 8.02 1.43 15 ธ.ค. 64 39
BH06C2201K BH Call 0.42 -4.55 13,325 6.65 0.98 19 ม.ค. 65 62
SOLD OUT BJC06C2110A BJC Call 0.01 0.00 6 0.00 0.00 20 ต.ค. 64 2
BJC06C2201A BJC Call 0.14 -6.67 2,352 7.27 0.75 26 ม.ค. 65 67
CBG06C2201A CBG Call 0.13 -13.33 5,523 7.27 0.40 12 ม.ค. 65 57
CBG06C2202A CBG Call 0.41 -6.82 15,189 5.13 0.88 17 ก.พ. 65 82
CBG06P2111A CBG Put 0.15 7.14 5,931 10.88 0.69 10 พ.ย. 64 16
SOLD OUT CENT06C2112K CENTEL Call 0.56 0.00 0 5.18 2.03 22 ธ.ค. 64 44
SOLD OUT CHG06C2111A CHG Call 0.02 0.00 0 15.75 0.17 17 พ.ย. 64 21
CHG06C2201A CHG Call 0.19 0.00 3,960 7.26 0.75 12 ม.ค. 65 57
CHG06P2112A CHG Put 0.20 -9.09 8,147 6.62 0.72 8 ธ.ค. 64 35
SOLD OUT CK06C2110A CK Call 0.01 0.00 10 0.52 0.00 20 ต.ค. 64 2
SOLD OUT CK06C2112A CK Call 0.40 0.00 277 6.44 1.20 29 ธ.ค. 64 49
COM706C2112A COM7 Call 0.40 -13.04 24,987 6.85 0.96 15 ธ.ค. 64 39
SOLD OUT COM706P2111A COM7 Put 0.01 0.00 200 16.21 0.06 10 พ.ย. 64 16
CPAL06C2111K CPALL Call 0.13 -13.33 2,000 16.33 0.82 24 พ.ย. 64 26
SOLD OUT CPAL06C2112A CPALL Call 0.36 -7.69 0 10.88 1.51 29 ธ.ค. 64 49
SOLD OUT CPF06C2110A CPF Call 0.01 0.00 101 0.03 0.00 27 ต.ค. 64 6
SOLD OUT CPF06C2112A CPF Call 0.04 0.00 0 10.86 0.43 15 ธ.ค. 64 39
CPN06C2112A CPN Call 0.28 3.70 30,887 9.44 1.13 1 ธ.ค. 64 31
SOLD OUT CRC06C2111A CRC Call 0.02 100.00 20 9.45 0.13 10 พ.ย. 64 16
CRC06C2112K CRC Call 0.14 0.00 3,752 9.71 0.96 8 ธ.ค. 64 35
SOLD OUT CRC06P2112K CRC Put 0.03 0.00 0 8.29 0.18 22 ธ.ค. 64 44
CRC06P2201K CRC Put 0.17 -5.56 2,201 5.53 0.66 19 ม.ค. 65 62
SOLD OUT DELT06C2111A DELTA Call 0.05 25.00 3,769 4.89 0.11 24 พ.ย. 64 26
DELT06C2201A DELTA Call 0.27 0.00 31,601 2.93 0.35 26 ม.ค. 65 67
SOLD OUT DELT06P2110A DELTA Put 0.01 -50.00 241 6.16 0.03 20 ต.ค. 64 2
SOLD OUT DELT06P2112A DELTA Put 0.86 -3.37 10,094 2.03 0.77 22 ธ.ค. 64 44
DELT06P2112B DELTA Put 0.34 -2.86 31,099 2.48 0.37 29 ธ.ค. 64 49
SOLD OUT DOHO06C2112A DOHOME Call 0.02 -33.33 70 13.05 0.11 1 ธ.ค. 64 31
SOLD OUT DOHO06C2201A DOHOME Call 0.33 -8.33 4,279 6.16 0.83 5 ม.ค. 65 52
NEW DOHO06C2202A DOHOME Call 0.17 -5.56 2,560 4.60 0.32 23 ก.พ. 65 86
SOLD OUT DTAC06C2112A DTAC Call 0.46 -4.17 0 6.60 1.85 8 ธ.ค. 64 35
SOLD OUT DTAC06C2112B DTAC Call 0.22 -4.35 4,819 7.22 0.97 22 ธ.ค. 64 44
DTAC06C2202A DTAC Call 0.24 -4.00 7,937 5.50 0.81 9 ก.พ. 65 77
SOLD OUT EPG06C2111A EPG Call 0.02 0.00 0 15.62 0.28 10 พ.ย. 64 16
ESSO06C2112A ESSO Call 0.20 11.11 2,949 7.38 0.85 1 ธ.ค. 64 31
SOLD OUT GFPT06C2111A GFPT Call 0.05 25.00 0 12.51 0.50 10 พ.ย. 64 16
GLOB06C2112A GLOBAL Call 0.06 -14.29 1,755 10.51 0.30 15 ธ.ค. 64 39
GLOB06C2201A GLOBAL Call 0.25 -7.41 2,522 6.66 0.78 19 ม.ค. 65 62
GPSC06C2201A GPSC Call 0.33 0.00 10,877 6.93 0.75 12 ม.ค. 65 57
SOLD OUT GULF06C2112A GULF Call 0.33 0.00 112 6.85 1.32 22 ธ.ค. 64 44
GULF06C2201A GULF Call 0.20 0.00 20,020 6.96 0.81 19 ม.ค. 65 62
GULF06P2201A GULF Put 0.07 0.00 19,611 7.35 0.30 5 ม.ค. 65 52
SOLD OUT GUNK06C2111A GUNKUL Call 0.23 9.52 55 10.36 2.09 3 พ.ย. 64 11
SOLD OUT GUNK06C2111B GUNKUL Call 0.03 0.00 0 14.76 0.39 3 พ.ย. 64 11
SOLD OUT GUNK06C2201A GUNKUL Call 0.89 7.23 0 4.16 3.25 12 ม.ค. 65 57
NEW GUNK06C2202A GUNKUL Call 0.29 7.41 12,030 4.03 1.03 9 ก.พ. 65 77
GUNK06P2111A GUNKUL Put 0.05 -16.67 2,222 6.56 0.29 24 พ.ย. 64 26
SOLD OUT GUNK06P2201A GUNKUL Put 0.22 -12.00 8,971 4.43 0.85 12 ม.ค. 65 57
SOLD OUT HANA06C2110A HANA Call 0.10 150.00 452 16.88 0.54 27 ต.ค. 64 6
HANA06C2201A HANA Call 0.49 40.00 36,913 4.99 0.79 19 ม.ค. 65 62
HMPR06C2112A HMPRO Call 0.17 -5.56 6,766 8.14 0.98 22 ธ.ค. 64 44
SOLD OUT ICHI06C2111A ICHI Call 0.01 0.00 0 14.11 0.13 17 พ.ย. 64 21
INTU06C2201A INTUCH Call 0.20 -9.09 10,335 7.76 0.53 5 ม.ค. 65 52
INTU06P2201A INTUCH Put 0.40 2.56 7,477 5.68 0.78 5 ม.ค. 65 52
SOLD OUT IRPC06C2111A IRPC Call 0.55 10.00 2 7.91 1.84 17 พ.ย. 64 21
HOT IRPC06C2202A IRPC Call 0.55 7.84 49,625 4.97 1.16 17 ก.พ. 65 82
SOLD OUT IRPC06P2112A IRPC Put 0.01 0.00 2,020 5.58 0.02 8 ธ.ค. 64 35
NEW IRPC06P2202A IRPC Put 0.31 -8.82 36,276 3.96 0.52 23 ก.พ. 65 86
SOLD OUT IVL06C2110A IVL Call 0.01 0.00 502 0.01 0.00 20 ต.ค. 64 2
IVL06C2112K IVL Call 0.24 20.00 18,227 7.84 1.03 1 ธ.ค. 64 31
SOLD OUT IVL06P2112A IVL Put 0.01 -50.00 0 17.81 0.10 8 ธ.ค. 64 35
IVL06P2201K IVL Put 0.20 -16.67 17,371 5.46 0.60 26 ม.ค. 65 67
JAS06C2112A JAS Call 0.08 -20.00 10,236 8.39 0.46 8 ธ.ค. 64 35
JAS06C2202A JAS Call 0.27 -12.90 5,837 4.79 0.89 9 ก.พ. 65 77
JMAR06C2112A JMART Call 0.26 30.00 14,939 6.79 1.06 1 ธ.ค. 64 31
SOLD OUT JMAR06C2112B JMART Call 0.62 21.57 0 4.63 1.73 29 ธ.ค. 64 49
JMAR06C2202A JMART Call 0.24 20.00 19,450 5.33 0.77 2 ก.พ. 65 72
SOLD OUT JMT06C2111A JMT Call 0.03 50.00 114 16.73 0.27 3 พ.ย. 64 11
JMT06C2112A JMT Call 0.36 20.00 7,714 5.87 1.14 29 ธ.ค. 64 49
SOLD OUT KBAN06C2111A KBANK Call 0.49 16.67 2,069 10.48 1.77 10 พ.ย. 64 16
SOLD OUT KBAN06C2112A KBANK Call 1.24 9.73 0 5.75 2.46 15 ธ.ค. 64 39
SOLD OUT KBAN06C2202A KBANK Call 0.61 10.91 2,629 6.02 1.27 9 ก.พ. 65 77
SOLD OUT KBAN06P2110A KBANK Put 0.01 0.00 53 0.00 0.00 27 ต.ค. 64 6
SOLD OUT KBAN06P2112A KBANK Put 0.01 0.00 122 6.37 0.02 8 ธ.ค. 64 35
KBAN06P2201A KBANK Put 0.12 -7.69 14,572 6.45 0.27 26 ม.ค. 65 67
SOLD OUT KCE06C2110A KCE Call 0.01 0.00 61 17.88 0.06 20 ต.ค. 64 2
KCE06C2201A KCE Call 0.62 5.08 43,644 4.82 0.92 19 ม.ค. 65 62
KCE06P2112A KCE Put 0.08 -20.00 16,100 8.53 0.21 8 ธ.ค. 64 35
SOLD OUT KTC06C2111A KTC Call 0.01 0.00 0 0.93 0.00 3 พ.ย. 64 11
KTC06C2112A KTC Call 0.14 -6.67 9,403 7.06 0.45 29 ธ.ค. 64 49
KTC06C2202A KTC Call 0.38 -5.00 21,156 4.95 0.85 17 ก.พ. 65 82
KTC06P2112A KTC Put 0.52 1.96 11,793 4.76 1.12 15 ธ.ค. 64 39
MAJO06C2201A MAJOR Call 0.47 -14.55 3,486 4.74 1.00 12 ม.ค. 65 57
MEGA06C2201A MEGA Call 0.16 -11.11 2,146 6.97 0.63 5 ม.ค. 65 52
SOLD OUT MINT06C2112K MINT Call 0.22 -12.00 0 8.73 1.46 22 ธ.ค. 64 44
MINT06C2201A MINT Call 0.17 -15.00 5,747 7.09 0.91 26 ม.ค. 65 67
SOLD OUT MINT06P2112K MINT Put 0.02 0.00 25 13.19 0.20 15 ธ.ค. 64 39
MTC06C2112A MTC Call 0.33 3.13 6,429 6.57 0.90 29 ธ.ค. 64 49
MTC06P2112A MTC Put 0.17 -10.53 4,302 6.71 0.47 15 ธ.ค. 64 39
OR06C2112A OR Call 0.08 0.00 9,711 9.25 0.66 15 ธ.ค. 64 39
SOLD OUT OSP06C2111A OSP Call 0.01 0.00 0 9.22 0.07 17 พ.ย. 64 21
NEW OSP06C2202A OSP Call 0.18 -5.26 440 6.63 0.88 23 ก.พ. 65 86
SOLD OUT PLAN06C2112A PLANB Call 0.38 0.00 0 5.13 1.44 22 ธ.ค. 64 44
PLAN06C2202A PLANB Call 0.24 0.00 2,425 5.11 0.91 2 ก.พ. 65 72
SOLD OUT PRM06C2110A PRM Call 0.03 200.00 73 0.00 0.00 27 ต.ค. 64 6
PRM06C2112A PRM Call 0.12 -14.29 1,500 7.55 0.69 29 ธ.ค. 64 49
SOLD OUT PTG06C2111A PTG Call 0.01 0.00 0 7.71 0.05 10 พ.ย. 64 16
PTG06C2112A PTG Call 0.15 -6.25 2,521 7.51 0.71 29 ธ.ค. 64 49
PTT06C2112K PTT Call 0.14 7.69 12,649 11.78 1.03 1 ธ.ค. 64 31
SOLD OUT PTT06C2201K PTT Call 0.36 9.09 0 8.31 1.87 5 ม.ค. 65 52
SOLD OUT PTTE06C2111A PTTEP Call 0.03 -25.00 0 20.21 0.24 10 พ.ย. 64 16
SOLD OUT PTTE06C2112A PTTEP Call 0.36 2.86 1 8.23 1.19 8 ธ.ค. 64 35
SOLD OUT PTTE06C2201A PTTEP Call 1.84 1.10 0 5.93 4.38 5 ม.ค. 65 52
PTTG06C2112A PTTGC Call 0.44 25.71 18,340 7.65 1.26 1 ธ.ค. 64 31
PTTG06P2201A PTTGC Put 0.24 -17.24 10,419 5.69 0.51 19 ม.ค. 65 62
SOLD OUT RBF06C2110A RBF Call 0.01 0.00 0 23.63 0.13 27 ต.ค. 64 6
SOLD OUT RBF06C2111A RBF Call 0.01 -50.00 0 21.28 0.11 17 พ.ย. 64 21
SOLD OUT RS06C2111A RS Call 0.01 0.00 0 0.15 0.00 3 พ.ย. 64 11
RS06C2202A RS Call 0.21 -12.50 11,786 5.64 0.67 2 ก.พ. 65 72
SOLD OUT S5006C2112A S50Z21 Call 0.80 3.90 114 17.45 1.41 29 ธ.ค. 64 49
HOT S5006C2112B S50Z21 Call 0.35 2.94 52,005 21.39 0.76 29 ธ.ค. 64 49
HOT S5006C2112C S50Z21 Call 0.18 5.88 67,134 23.16 0.42 29 ธ.ค. 64 49
HOT S5006C2112D S50Z21 Call 0.43 4.88 130,055 18.28 0.80 29 ธ.ค. 64 49
SOLD OUT S5006P2112A S50Z21 Put 0.05 -16.67 12 8.00 0.04 29 ธ.ค. 64 49
S5006P2112B S50Z21 Put 0.12 -14.29 2,173 26.60 0.32 29 ธ.ค. 64 49
S5006P2112C S50Z21 Put 0.37 -11.90 48,485 20.98 0.79 29 ธ.ค. 64 49
HOT S5006P2112D S50Z21 Put 0.23 -11.54 81,875 20.70 0.48 29 ธ.ค. 64 49
SAWA06C2111A SAWAD Call 0.06 -14.29 4,464 12.41 0.29 24 พ.ย. 64 26
SAWA06C2202A SAWAD Call 0.37 -2.63 6,672 5.59 0.82 17 ก.พ. 65 82
SOLD OUT SCB06C2111A SCB Call 1.26 0.80 0 8.21 4.19 17 พ.ย. 64 21
SOLD OUT SCB06C2201A SCB Call 0.64 0.00 1 6.14 1.59 12 ม.ค. 65 57
SCB06C2202A SCB Call 0.33 0.00 13,556 5.72 0.76 9 ก.พ. 65 77
SOLD OUT SCC06C2201A SCC Call 0.05 0.00 921 15.20 0.38 5 ม.ค. 65 52
SCC06C2202A SCC Call 0.21 5.00 4,127 8.40 0.88 17 ก.พ. 65 82
SOLD OUT SCGP06C2112A SCGP Call 0.04 0.00 228 11.91 0.19 15 ธ.ค. 64 39
SCGP06C2201A SCGP Call 0.20 5.26 13,306 7.25 0.59 26 ม.ค. 65 67
SCGP06C2202A SCGP Call 0.37 8.82 9,469 6.41 0.97 17 ก.พ. 65 82
SCGP06P2112A SCGP Put 0.39 -7.14 3,240 6.33 1.01 15 ธ.ค. 64 39
SOLD OUT SPRC06C2110A SPRC Call 0.01 0.00 0 0.18 0.00 20 ต.ค. 64 2
SOLD OUT SPRC06C2111A SPRC Call 0.32 -15.79 0 7.99 2.32 24 พ.ย. 64 26
SOLD OUT SPRC06C2112A SPRC Call 0.87 -8.42 0 4.62 3.66 29 ธ.ค. 64 49
SOLD OUT SPRC06C2202A SPRC Call 0.27 -6.90 566 4.57 1.12 17 ก.พ. 65 82
SOLD OUT STA06C2110A STA Call 0.01 0.00 0 0.13 0.00 27 ต.ค. 64 6
STA06C2112A STA Call 0.09 -10.00 1,712 7.82 0.50 22 ธ.ค. 64 44
STA06C2201A STA Call 0.26 -3.70 7,818 5.36 0.99 26 ม.ค. 65 67
STEC06C2111A STEC Call 0.06 -14.29 8,882 10.85 0.47 24 พ.ย. 64 26
STEC06C2202A STEC Call 0.31 0.00 12,110 4.94 1.10 2 ก.พ. 65 72
SOLD OUT STGT06C2111A STGT Call 0.01 0.00 308 1.61 0.01 17 พ.ย. 64 21
SOLD OUT STGT06C2112A STGT Call 0.02 0.00 8 12.80 0.20 15 ธ.ค. 64 39
STGT06C2202A STGT Call 0.13 18.18 11,309 7.04 0.70 2 ก.พ. 65 72
STGT06C2202B STGT Call 0.32 14.29 11,576 5.05 1.23 17 ก.พ. 65 82
SOLD OUT STGT06P2201A STGT Put 0.32 -15.79 40 4.89 1.19 26 ม.ค. 65 67
TASC06C2202A TASCO Call 0.40 5.26 1,217 4.69 1.01 17 ก.พ. 65 82
SOLD OUT THAN06C2111A THANI Call 0.01 0.00 0 2.74 0.01 24 พ.ย. 64 26
THAN06C2201A THANI Call 0.19 -5.00 3,746 6.16 0.58 19 ม.ค. 65 62
TOP06C2111A TOP Call 0.10 0.00 16,512 12.50 0.54 17 พ.ย. 64 21
SOLD OUT TOP06C2112A TOP Call 0.48 0.00 0 7.51 1.56 8 ธ.ค. 64 35
NEW TOP06C2202A TOP Call 0.45 0.00 17,662 5.60 1.09 23 ก.พ. 65 86
SOLD OUT TRUE06C2110A TRUE Call 0.18 -18.18 1,523 15.48 1.33 27 ต.ค. 64 6
SOLD OUT TRUE06C2112A TRUE Call 0.86 -3.37 0 5.50 2.26 15 ธ.ค. 64 39
TRUE06C2202A TRUE Call 0.45 -2.17 28,612 4.77 1.03 9 ก.พ. 65 77
SOLD OUT TU06C2111A TU Call 0.08 -20.00 2,341 14.29 0.56 10 พ.ย. 64 16
SOLD OUT TU06C2112A TU Call 0.04 -20.00 14 11.65 0.23 1 ธ.ค. 64 31
TU06C2202A TU Call 0.20 -4.76 13,900 6.76 0.66 2 ก.พ. 65 72
TU06P2112A TU Put 0.28 0.00 6,402 5.69 0.78 22 ธ.ค. 64 44
VGI06C2111A VGI Call 0.10 0.00 11,733 9.93 0.76 24 พ.ย. 64 26
VGI06C2202A VGI Call 0.29 0.00 12,051 5.07 1.12 17 ก.พ. 65 82
SOLD OUT WHA06C2110A WHA Call 0.01 0.00 0 0.01 0.00 20 ต.ค. 64 2
SOLD OUT WHA06C2112A WHA Call 0.28 -6.67 73 6.75 1.12 29 ธ.ค. 64 49

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

BestViewed with IE 11.0, Firefox 22.0, Chrome 28.0