ตารางรับซื้อคืน DW | DW06
logo-preload

ตารางรับซื้อคืน DW06

 

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
ACE06C2105A ACE Call 0.05 -16.67 727 14.93 0.40 12 พ.ค. 64 12
ADVA06C2106A ADVANC Call 0.20 -13.04 1,273 11.56 0.65 23 มิ.ย. 64 40
SOLD OUT AEON06C2105A AEONTS Call 0.48 2.13 0 8.37 1.72 24 พ.ค. 64 20
AEON06C2108A AEONTS Call 0.65 3.17 2,656 4.36 1.22 5 ส.ค. 64 69
AMAT06C2105A AMATA Call 0.07 -12.50 0 13.39 0.53 12 พ.ค. 64 12
SOLD OUT AOT06C2104A AOT Call 0.01 0.00 0 0.01 0.00 28 เม.ย. 64 4
AOT06C2106A AOT Call 0.10 -9.09 688 11.95 0.46 9 มิ.ย. 64 30
SOLD OUT AOT06P2104A AOT Put 0.01 0.00 0 0.10 0.00 28 เม.ย. 64 4
SOLD OUT AWC06C2105A AWC Call 0.02 0.00 10 18.75 0.15 12 พ.ค. 64 12
AWC06C2108A AWC Call 0.12 0.00 176 4.97 0.25 13 ส.ค. 64 74
BAM06C2106A BAM Call 0.08 -11.11 50 10.74 0.42 16 มิ.ย. 64 35
HOT BANP06C2105A BANPU Call 0.11 -8.33 4,723 8.74 0.80 31 พ.ค. 64 24
SOLD OUT BANP06C2106A BANPU Call 0.70 -6.67 0 5.72 3.34 16 มิ.ย. 64 35
SOLD OUT BANP06P2105A BANPU Put 0.01 0.00 0 11.37 0.09 31 พ.ค. 64 24
BANP06P2107A BANPU Put 0.15 -6.25 250 5.86 0.73 7 ก.ค. 64 50
BBL06C2106A BBL Call 0.37 -5.13 795 7.51 1.11 23 มิ.ย. 64 40
SOLD OUT BBL06P2105A BBL Put 0.01 0.00 0 5.17 0.02 12 พ.ค. 64 12
BDMS06C2107A BDMS Call 0.22 0.00 2,717 8.06 0.81 29 ก.ค. 64 64
BEM06C2107A BEM Call 0.12 0.00 0 7.62 0.57 29 ก.ค. 64 64
SOLD OUT BGRI06C2105A BGRIM Call 0.01 0.00 0 6.20 0.03 24 พ.ค. 64 20
HOT BGRI06C2108A BGRIM Call 0.22 10.00 2,971 6.63 0.81 13 ส.ค. 64 74
BJC06C2107A BJC Call 0.14 0.00 1,050 7.81 0.74 29 ก.ค. 64 64
BPP06C2107A BPP Call 0.19 -9.52 475 7.08 0.72 14 ก.ค. 64 55
HOT CBG06C2106A CBG Call 0.26 -10.34 3,349 6.89 0.72 23 มิ.ย. 64 40
CBG06P2106A CBG Put 0.56 1.82 1,685 5.23 1.18 30 มิ.ย. 64 45
CENT06C2106A CENTEL Call 0.10 0.00 550 7.66 0.61 9 มิ.ย. 64 30
SOLD OUT CK06C2107A CK Call 0.45 2.27 160 6.05 1.55 14 ก.ค. 64 55
SOLD OUT COM706C2108A COM7 Call 1.13 2.73 3 3.99 1.54 20 ส.ค. 64 79
CPAL06C2106A CPALL Call 0.23 -8.00 165 11.88 1.07 9 มิ.ย. 64 30
CPAL06C2107A CPALL Call 0.17 -5.56 0 9.59 0.64 7 ก.ค. 64 50
CPF06C2106A CPF Call 0.08 -20.00 1,700 11.68 0.80 9 มิ.ย. 64 30
CPN06C2106A CPN Call 0.24 4.35 1,550 7.25 0.81 30 มิ.ย. 64 45
CRC06C2106A CRC Call 0.26 -10.34 70 6.19 1.15 30 มิ.ย. 64 45
CRC06C2107A CRC Call 0.15 -6.25 0 6.19 0.66 29 ก.ค. 64 64
SOLD OUT DELT06C2104A DELTA Call 0.01 0.00 200 3.67 0.01 28 เม.ย. 64 4
DELT06C2107A DELTA Call 0.67 -1.47 543 2.50 0.44 7 ก.ค. 64 50
DELT06P2107A DELTA Put 0.51 -3.77 1,279 1.83 0.24 7 ก.ค. 64 50
SOLD OUT DOHO06C2106A DOHOME Call 1.78 19.46 0 4.17 7.07 9 มิ.ย. 64 30
SOLD OUT DOHO06P2106A DOHOME Put 0.01 -50.00 0 11.01 0.10 30 มิ.ย. 64 45
DTAC06C2106A DTAC Call 0.12 0.00 545 9.39 0.85 9 มิ.ย. 64 30
EA06C2106A EA Call 0.18 -10.00 511 7.66 0.57 16 มิ.ย. 64 35
EA06P2106A EA Put 0.19 -5.00 358 6.58 0.51 16 มิ.ย. 64 35
ESSO06C2106A ESSO Call 0.11 0.00 100 7.38 0.49 23 มิ.ย. 64 40
SOLD OUT GLOB06C2104A GLOBAL Call 0.49 4.26 0 11.71 2.51 28 เม.ย. 64 4
SOLD OUT GPSC06C2104A GPSC Call 0.01 0.00 0 20.61 0.07 28 เม.ย. 64 4
GPSC06C2108A GPSC Call 0.44 4.76 2,338 6.01 0.89 13 ส.ค. 64 74
GPSC06P2106A GPSC Put 0.40 -11.11 330 5.68 0.76 16 มิ.ย. 64 35
SOLD OUT GULF06C2105A GULF Call 0.03 -25.00 0 11.96 0.26 24 พ.ค. 64 20
GUNK06C2108A GUNKUL Call 0.48 0.00 1,920 4.15 1.00 13 ส.ค. 64 74
GUNK06P2108A GUNKUL Put 0.43 -2.27 688 2.75 0.59 13 ส.ค. 64 74
HOT HANA06C2107A HANA Call 0.56 1.82 3,113 4.80 1.15 7 ก.ค. 64 50
HMPR06C2106A HMPRO Call 0.13 8.33 305 9.07 0.84 30 มิ.ย. 64 45
SOLD OUT IRPC06C2104A IRPC Call 0.37 -11.90 0 12.75 2.42 28 เม.ย. 64 4
IRPC06C2105A IRPC Call 0.17 -10.53 979 8.93 0.78 31 พ.ค. 64 24
SOLD OUT IVL06C2105A IVL Call 0.47 -11.32 0 6.73 1.75 31 พ.ค. 64 24
IVL06C2108A IVL Call 0.28 -9.68 1,405 5.36 0.83 5 ส.ค. 64 69
SOLD OUT IVL06P2105A IVL Put 0.01 0.00 0 2.86 0.02 31 พ.ค. 64 24
SOLD OUT IVL06P2106A IVL Put 0.03 0.00 0 10.98 0.18 16 มิ.ย. 64 35
IVL06P2108A IVL Put 0.39 2.63 1,018 4.54 0.98 5 ส.ค. 64 69
JAS06C2108A JAS Call 0.29 -3.33 0 4.66 0.93 20 ส.ค. 64 79
JMT06C2107A JMT Call 0.35 0.00 320 5.44 1.03 29 ก.ค. 64 64
KBAN06C2105A KBANK Call 0.10 -9.09 456 16.66 0.59 12 พ.ค. 64 12
KBAN06C2107A KBANK Call 0.26 0.00 754 7.03 0.65 29 ก.ค. 64 64
SOLD OUT KBAN06P2106A KBANK Put 0.02 0.00 0 11.35 0.08 23 มิ.ย. 64 40
KCE06C2106A KCE Call 0.64 -1.54 479 4.60 1.24 16 มิ.ย. 64 35
KTB06C2108A KTB Call 0.10 -9.09 440 11.03 0.94 13 ส.ค. 64 74
KTC06C2107A KTC Call 0.60 -1.64 2,287 5.60 1.06 7 ก.ค. 64 50
SOLD OUT MINT06C2104A MINT Call 0.02 0.00 0 21.47 0.36 28 เม.ย. 64 4
MINT06C2108A MINT Call 0.12 -7.69 806 6.45 0.65 5 ส.ค. 64 69
SOLD OUT MTC06C2105A MTC Call 0.04 -33.33 50 17.75 0.26 12 พ.ค. 64 12
MTC06C2108A MTC Call 0.42 -8.70 2,630 5.71 0.87 5 ส.ค. 64 69
OR06C2107A OR Call 0.16 -5.88 659 6.40 0.85 14 ก.ค. 64 55
OSP06C2107A OSP Call 0.27 -12.90 2,107 7.39 1.38 14 ก.ค. 64 55
PLAN06C2107A PLANB Call 0.11 -8.33 223 6.49 0.55 14 ก.ค. 64 55
PRM06C2107A PRM Call 0.27 12.50 2,445 5.62 0.94 14 ก.ค. 64 55
SOLD OUT PTG06C2106A PTG Call 0.53 -5.36 445 6.46 1.65 23 มิ.ย. 64 40
SOLD OUT PTT06C2106A PTT Call 0.04 33.33 0 9.16 0.23 23 มิ.ย. 64 40
PTT06C2107A PTT Call 0.13 0.00 275 9.15 0.76 14 ก.ค. 64 55
PTTE06C2105A PTTEP Call 0.15 0.00 1,680 12.75 0.83 12 พ.ค. 64 12
PTTE06C2108A PTTEP Call 0.38 2.70 1,031 6.10 1.00 20 ส.ค. 64 79
PTTE06P2106A PTTEP Put 0.07 -12.50 352 8.66 0.26 30 มิ.ย. 64 45
SOLD OUT RS06C2106A RS Call 0.62 3.33 0 6.41 3.71 9 มิ.ย. 64 30
S5006C2106A S50M21 Call 0.30 -6.25 1,710 17.16 0.54 29 มิ.ย. 64 44
S5006C2106B S50M21 Call 0.65 -1.52 2,638 14.51 0.98 29 มิ.ย. 64 44
S5006C2106D S50M21 Call 0.30 -3.23 1,331 20.46 0.64 29 มิ.ย. 64 44
S5006P2106A S50M21 Put 0.15 -6.25 460 18.33 0.29 29 มิ.ย. 64 44
S5006P2106B S50M21 Put 0.06 -14.29 0 21.75 0.14 29 มิ.ย. 64 44
S5006P2106C S50M21 Put 0.36 -7.69 2,219 16.98 0.64 29 มิ.ย. 64 44
S5006P2106D S50M21 Put 0.40 -9.09 2,600 18.38 0.77 29 มิ.ย. 64 44
SOLD OUT SAWA06C2104A SAWAD Call 1.07 -24.65 1,524 8.64 2.70 28 เม.ย. 64 4
HOT SAWA06C2107A SAWAD Call 0.67 -16.25 9,155 5.04 0.99 29 ก.ค. 64 64
SOLD OUT SCB06C2105A SCB Call 0.49 4.26 0 10.62 2.42 24 พ.ค. 64 20
SCB06C2107A SCB Call 0.18 5.88 1,589 7.92 0.66 29 ก.ค. 64 64
SOLD OUT SCB06P2105A SCB Put 0.01 0.00 33 0.04 0.00 12 พ.ค. 64 12
SCGP06C2106A SCGP Call 0.17 -5.56 28 9.40 0.80 9 มิ.ย. 64 30
SPAL06C2105A SPALI Call 0.21 0.00 105 8.78 0.85 31 พ.ค. 64 24
SPRC06C2106A SPRC Call 0.17 -5.56 0 7.39 0.71 16 มิ.ย. 64 35
STA06C2107A STA Call 0.32 3.23 1,094 5.09 0.87 7 ก.ค. 64 50
TASC06P2105A TASCO Put 0.09 -18.18 0 9.17 0.41 24 พ.ค. 64 20
THAN06C2106A THANI Call 0.41 -6.82 668 6.05 1.13 23 มิ.ย. 64 40
TOP06C2106A TOP Call 0.10 0.00 385 9.33 0.43 16 มิ.ย. 64 35
TOP06P2106A TOP Put 0.21 -8.70 495 7.63 0.73 23 มิ.ย. 64 40
TRUE06C2108A TRUE Call 0.27 -3.57 650 5.23 0.84 20 ส.ค. 64 79
TU06C2106A TU Call 0.22 -18.52 901 8.29 1.22 30 มิ.ย. 64 45
SOLD OUT VGI06C2105A VGI Call 0.01 0.00 0 1.02 0.01 12 พ.ค. 64 12
VGI06C2106A VGI Call 0.09 0.00 165 7.46 0.51 30 มิ.ย. 64 45
WHA06C2108A WHA Call 0.23 0.00 75 5.80 0.80 5 ส.ค. 64 69

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

BestViewed with IE 11.0, Firefox 22.0, Chrome 28.0