DW06
logo-preload

DW06

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ วันที่เริ่มซื้อขาย วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
Fact Sheet
ACE06C2109A ACE Call 5.000 0.55000 12 พ.ค. 64 22 ก.ย. 64 33 Download ACE06C2109A
AEON06C2111A AEONTS Call 250.000 19.00000 12 ก.ค. 64 24 พ.ย. 64 75 Download AEON06C2111A
AEON06C2111B AEONTS Call 270.000 40.00000 12 ก.ค. 64 24 พ.ย. 64 75 Download AEON06C2111B
AMAT06C2111A AMATA Call 25.500 3.00000 28 มิ.ย. 64 3 พ.ย. 64 60 Download AMAT06C2111A
SOLD OUT AOT06C2109A AOT Call 80.000 5.50000 12 พ.ค. 64 8 ก.ย. 64 23 Download AOT06C2109A
AOT06C2112A AOT Call 80.000 5.80000 20 ก.ค. 64 1 ธ.ค. 64 80 Download AOT06C2112A
SOLD OUT AWC06C2108A AWC Call 7.000 2.00000 26 มี.ค. 64 13 ส.ค. 64 5 Download AWC06C2108A
BAM06C2110A BAM Call 24.500 2.30000 4 มิ.ย. 64 14 ต.ค. 64 47 Download BAM06C2110A
BAM06C2112A BAM Call 22.500 2.75000 30 ก.ค. 64 8 ธ.ค. 64 84 Download BAM06C2112A
BANP06C2112A BANPU Call 17.800 3.00000 20 ก.ค. 64 1 ธ.ค. 64 80 Download BANP06C2112A
BANP06P2111A BANPU Put 8.500 1.10000 20 ก.ค. 64 17 พ.ย. 64 70 Download BANP06P2111A
BBL06C2112A BBL Call 140.000 11.50000 20 ก.ค. 64 1 ธ.ค. 64 80 Download BBL06C2112A
SOLD OUT BCH06C2109A BCH Call 24.000 2.90000 12 พ.ค. 64 22 ก.ย. 64 33 Download BCH06C2109A
BCH06C2111A BCH Call 30.000 2.80000 2 ก.ค. 64 17 พ.ย. 64 70 Download BCH06C2111A
BCH06C2111B BCH Call 33.750 7.70000 30 ก.ค. 64 24 พ.ย. 64 75 Download BCH06C2111B
BCPG06C2112A BCPG Call 19.500 3.00000 30 ก.ค. 64 8 ธ.ค. 64 84 Download BCPG06C2112A
BDMS06C2110A BDMS Call 26.500 2.30000 25 พ.ค. 64 6 ต.ค. 64 42 Download BDMS06C2110A
BDMS06C2111A BDMS Call 30.000 2.20000 2 ก.ค. 64 17 พ.ย. 64 70 Download BDMS06C2111A
SOLD OUT BGRI06C2108A BGRIM Call 62.000 6.00000 26 มี.ค. 64 13 ส.ค. 64 5 Download BGRI06C2108A
BGRI06C2110A BGRIM Call 52.000 6.00000 25 พ.ค. 64 6 ต.ค. 64 42 Download BGRI06C2110A
NEW BH06C2112K BH Call 160.000 12.00000 5 ส.ค. 64 15 ธ.ค. 64 88 Download BH06C2112K
BJC06C2110A BJC Call 44.000 6.30000 11 มิ.ย. 64 20 ต.ค. 64 51 Download BJC06C2110A
SOLD OUT BPP06C2109A BPP Call 25.000 2.20000 4 มิ.ย. 64 15 ก.ย. 64 28 Download BPP06C2109A
SOLD OUT CBG06C2109A CBG Call 150.000 13.50000 12 พ.ค. 64 8 ก.ย. 64 23 Download CBG06C2109A
CBG06C2110A CBG Call 170.000 15.00000 21 มิ.ย. 64 14 ต.ค. 64 47 Download CBG06C2110A
CBG06P2111A CBG Put 100.000 9.00000 28 มิ.ย. 64 10 พ.ย. 64 65 Download CBG06P2111A
SOLD OUT CENT06C2110A CENTEL Call 42.000 7.50000 25 พ.ค. 64 6 ต.ค. 64 42 Download CENT06C2110A
SOLD OUT CHG06C2109A CHG Call 4.200 0.50000 12 พ.ค. 64 22 ก.ย. 64 33 Download CHG06C2109A
CHG06C2111A CHG Call 5.000 0.60000 2 ก.ค. 64 17 พ.ย. 64 70 Download CHG06C2111A
CHG06P2112A CHG Put 2.900 0.40000 30 ก.ค. 64 8 ธ.ค. 64 84 Download CHG06P2112A
CK06C2110A CK Call 26.000 2.80000 21 มิ.ย. 64 20 ต.ค. 64 51 Download CK06C2110A
SOLD OUT COM706C2108A COM7 Call 78.933 7.89328 2 เม.ย. 64 20 ส.ค. 64 10 Download COM706C2108A
COM706C2110A COM7 Call 93.000 8.00000 11 มิ.ย. 64 14 ต.ค. 64 47 Download COM706C2110A
NEW COM706C2112A COM7 Call 84.000 8.00000 5 ส.ค. 64 15 ธ.ค. 64 88 Download COM706C2112A
NEW COM706P2111A COM7 Put 45.000 4.20000 5 ส.ค. 64 10 พ.ย. 64 65 Download COM706P2111A
CPAL06C2109A CPALL Call 78.000 5.10000 19 พ.ค. 64 29 ก.ย. 64 37 Download CPAL06C2109A
CPAL06C2111K CPALL Call 73.500 5.20000 12 ก.ค. 64 24 พ.ย. 64 75 Download CPAL06C2111K
CPF06C2110A CPF Call 34.000 6.00000 21 มิ.ย. 64 27 ต.ค. 64 55 Download CPF06C2110A
NEW CPF06C2112A CPF Call 33.000 6.20000 5 ส.ค. 64 15 ธ.ค. 64 88 Download CPF06C2112A
SOLD OUT CPN06C2109A CPN Call 67.000 7.20000 12 พ.ค. 64 22 ก.ย. 64 33 Download CPN06C2109A
CPN06C2112A CPN Call 66.000 6.50000 20 ก.ค. 64 1 ธ.ค. 64 80 Download CPN06C2112A
CRC06C2111A CRC Call 47.000 7.50000 28 มิ.ย. 64 10 พ.ย. 64 65 Download CRC06C2111A
CRC06C2112K CRC Call 42.000 5.60000 30 ก.ค. 64 8 ธ.ค. 64 84 Download CRC06C2112K
DELT06C2109A DELTA Call 700.000 180.00000 19 พ.ค. 64 8 ก.ย. 64 23 Download DELT06C2109A
DELT06P2109A DELTA Put 290.000 70.00000 19 พ.ค. 64 8 ก.ย. 64 23 Download DELT06P2109A
DELT06P2110A DELTA Put 350.000 85.00000 12 ก.ค. 64 20 ต.ค. 64 51 Download DELT06P2110A
DOHO06C2112A DOHOME Call 35.000 9.00000 20 ก.ค. 64 1 ธ.ค. 64 80 Download DOHO06C2112A
SOLD OUT DTAC06C2112A DTAC Call 42.250 6.60000 30 ก.ค. 64 8 ธ.ค. 64 84 Download DTAC06C2112A
EPG06C2111A EPG Call 14.276 3.34750 28 มิ.ย. 64 10 พ.ย. 64 65 Download EPG06C2111A
SOLD OUT ESSO06C2109A ESSO Call 11.200 1.40000 25 พ.ค. 64 15 ก.ย. 64 28 Download ESSO06C2109A
ESSO06C2112A ESSO Call 10.200 1.70000 20 ก.ค. 64 1 ธ.ค. 64 80 Download ESSO06C2112A
SOLD OUT GFPT06C2111A GFPT Call 14.700 3.00000 28 มิ.ย. 64 10 พ.ย. 64 65 Download GFPT06C2111A
GLOB06C2109A GLOBAL Call 32.000 2.50000 12 พ.ค. 64 22 ก.ย. 64 33 Download GLOB06C2109A
NEW GLOB06C2112A GLOBAL Call 30.000 3.10000 5 ส.ค. 64 15 ธ.ค. 64 88 Download GLOB06C2112A
SOLD OUT GPSC06C2108A GPSC Call 100.000 6.50000 26 มี.ค. 64 13 ส.ค. 64 5 Download GPSC06C2108A
GPSC06C2109A GPSC Call 98.000 6.00000 11 มิ.ย. 64 29 ก.ย. 64 37 Download GPSC06C2109A
SOLD OUT GUNK06C2108A GUNKUL Call 4.971 0.66923 26 มี.ค. 64 13 ส.ค. 64 5 Download GUNK06C2108A
GUNK06C2111A GUNKUL Call 6.500 0.65000 28 มิ.ย. 64 3 พ.ย. 64 60 Download GUNK06C2111A
GUNK06C2111B GUNKUL Call 7.000 1.90000 28 มิ.ย. 64 3 พ.ย. 64 60 Download GUNK06C2111B
SOLD OUT GUNK06P2108A GUNKUL Put 2.677 0.57362 26 มี.ค. 64 13 ส.ค. 64 5 Download GUNK06P2108A
GUNK06P2111A GUNKUL Put 3.500 0.80000 12 ก.ค. 64 24 พ.ย. 64 75 Download GUNK06P2111A
HANA06C2110A HANA Call 87.000 8.50000 21 มิ.ย. 64 27 ต.ค. 64 55 Download HANA06C2110A
ICHI06C2111A ICHI Call 16.000 3.70000 2 ก.ค. 64 17 พ.ย. 64 70 Download ICHI06C2111A
IRPC06C2110A IRPC Call 5.200 0.55000 25 พ.ค. 64 6 ต.ค. 64 42 Download IRPC06C2110A
IRPC06C2111A IRPC Call 4.900 0.55000 20 ก.ค. 64 17 พ.ย. 64 70 Download IRPC06C2111A
IRPC06P2112A IRPC Put 2.550 0.30000 30 ก.ค. 64 8 ธ.ค. 64 84 Download IRPC06P2112A
IVL06C2110A IVL Call 59.000 7.30000 11 มิ.ย. 64 20 ต.ค. 64 51 Download IVL06C2110A
HOT IVL06C2112K IVL Call 51.500 8.00000 20 ก.ค. 64 1 ธ.ค. 64 80 Download IVL06C2112K
HOT IVL06P2112A IVL Put 26.500 3.70000 30 ก.ค. 64 8 ธ.ค. 64 84 Download IVL06P2112A
SOLD OUT JAS06C2108A JAS Call 4.000 0.65000 2 เม.ย. 64 20 ส.ค. 64 10 Download JAS06C2108A
JAS06C2112A JAS Call 3.850 0.75000 30 ก.ค. 64 8 ธ.ค. 64 84 Download JAS06C2112A
JMAR06C2112A JMART Call 47.000 8.70000 20 ก.ค. 64 1 ธ.ค. 64 80 Download JMAR06C2112A
JMT06C2111A JMT Call 57.000 7.50000 2 ก.ค. 64 3 พ.ย. 64 60 Download JMT06C2111A
SOLD OUT KBAN06C2109A KBANK Call 180.000 12.50000 30 เม.ย. 64 8 ก.ย. 64 23
SOLD OUT KBAN06C2109B KBANK Call 155.000 12.20000 19 พ.ค. 64 8 ก.ย. 64 23 Download KBAN06C2109B
KBAN06C2111A KBANK Call 150.000 12.50000 12 ก.ค. 64 10 พ.ย. 64 65 Download KBAN06C2111A
NEW KBAN06C2112A KBANK Call 135.000 14.00000 5 ส.ค. 64 15 ธ.ค. 64 88 Download KBAN06C2112A
SOLD OUT KBAN06P2110A KBANK Put 90.000 7.00000 21 มิ.ย. 64 27 ต.ค. 64 55 Download KBAN06P2110A
KBAN06P2112A KBANK Put 79.000 7.60000 30 ก.ค. 64 8 ธ.ค. 64 84 Download KBAN06P2112A
HOT KCE06C2110A KCE Call 95.000 8.50000 11 มิ.ย. 64 20 ต.ค. 64 51 Download KCE06C2110A
KCE06P2112A KCE Put 50.000 3.70000 30 ก.ค. 64 8 ธ.ค. 64 84 Download KCE06P2112A
SOLD OUT KTB06C2108A KTB Call 15.627 1.22087 26 มี.ค. 64 13 ส.ค. 64 5 Download KTB06C2108A
KTC06C2109A KTC Call 95.000 8.00000 4 มิ.ย. 64 15 ก.ย. 64 28 Download KTC06C2109A
KTC06C2111A KTC Call 87.000 8.40000 2 ก.ค. 64 3 พ.ย. 64 60 Download KTC06C2111A
NEW KTC06P2112A KTC Put 45.000 4.70000 5 ส.ค. 64 15 ธ.ค. 64 88 Download KTC06P2112A
MEGA06C2110A MEGA Call 47.000 8.00000 25 พ.ค. 64 6 ต.ค. 64 42 Download MEGA06C2110A
MINT06C2110K MINT Call 37.000 6.20000 2 ก.ค. 64 14 ต.ค. 64 47 Download MINT06C2110K
NEW MINT06P2112K MINT Put 22.000 4.50000 5 ส.ค. 64 15 ธ.ค. 64 88 Download MINT06P2112K
MTC06C2109A MTC Call 75.000 7.00000 19 พ.ค. 64 29 ก.ย. 64 37 Download MTC06C2109A
NEW MTC06P2112A MTC Put 40.000 3.40000 5 ส.ค. 64 15 ธ.ค. 64 88 Download MTC06P2112A
OR06C2109A OR Call 36.500 6.80000 19 พ.ค. 64 29 ก.ย. 64 37 Download OR06C2109A
NEW OR06C2112A OR Call 35.500 6.60000 5 ส.ค. 64 15 ธ.ค. 64 88 Download OR06C2112A
OSP06C2111A OSP Call 47.000 6.00000 2 ก.ค. 64 17 พ.ย. 64 70 Download OSP06C2111A
PLAN06C2110A PLANB Call 7.500 1.60000 25 พ.ค. 64 6 ต.ค. 64 42 Download PLAN06C2110A
PRM06C2110A PRM Call 9.800 1.40000 21 มิ.ย. 64 27 ต.ค. 64 55 Download PRM06C2110A
SOLD OUT PTG06C2110A PTG Call 25.000 2.60000 4 มิ.ย. 64 14 ต.ค. 64 47 Download PTG06C2110A
PTG06C2111A PTG Call 22.250 2.90000 20 ก.ค. 64 10 พ.ย. 64 65 Download PTG06C2111A
SOLD OUT PTT06C2110A PTT Call 49.000 5.80000 4 มิ.ย. 64 14 ต.ค. 64 47 Download PTT06C2110A
PTT06C2112K PTT Call 45.750 6.70000 20 ก.ค. 64 1 ธ.ค. 64 80 Download PTT06C2112K
SOLD OUT PTTE06C2108A PTTEP Call 150.000 13.00000 2 เม.ย. 64 20 ส.ค. 64 10 Download PTTE06C2108A
PTTE06C2111A PTTEP Call 160.000 12.00000 12 ก.ค. 64 10 พ.ย. 64 65 Download PTTE06C2111A
PTTE06C2112A PTTEP Call 145.000 12.70000 30 ก.ค. 64 8 ธ.ค. 64 84 Download PTTE06C2112A
PTTG06C2112A PTTGC Call 75.000 7.80000 20 ก.ค. 64 1 ธ.ค. 64 80 Download PTTG06C2112A
RBF06C2110A RBF Call 23.000 3.50000 21 มิ.ย. 64 27 ต.ค. 64 55 Download RBF06C2110A
RBF06C2111A RBF Call 28.000 3.70000 2 ก.ค. 64 17 พ.ย. 64 70 Download RBF06C2111A
RS06C2111A RS Call 29.000 3.20000 12 ก.ค. 64 3 พ.ย. 64 60 Download RS06C2111A
SOLD OUT S5006C2109A S50U21 Call 1,200.000 5.00000 19 พ.ค. 64 29 ก.ย. 64 37 Download S5006C2109A
SOLD OUT S5006C2109B S50U21 Call 1,150.000 10.50000 4 มิ.ย. 64 29 ก.ย. 64 37 Download S5006C2109B
SOLD OUT S5006C2109C S50U21 Call 1,175.000 11.30000 11 มิ.ย. 64 29 ก.ย. 64 37 Download S5006C2109C
S5006C2109D S50U21 Call 1,100.000 11.20000 2 ก.ค. 64 29 ก.ย. 64 37 Download S5006C2109D
S5006C2109E S50U21 Call 1,075.000 9.00000 20 ก.ค. 64 29 ก.ย. 64 37 Download S5006C2109E
SOLD OUT S5006P2109A S50U21 Put 725.000 4.50000 19 พ.ค. 64 29 ก.ย. 64 37 Download S5006P2109A
HOT S5006P2109B S50U21 Put 775.000 6.50000 4 มิ.ย. 64 29 ก.ย. 64 37 Download S5006P2109B
SOLD OUT S5006P2109C S50U21 Put 800.000 6.50000 11 มิ.ย. 64 29 ก.ย. 64 37 Download S5006P2109C
HOT S5006C2112A S50Z21 Call 1,100.000 12.00000 5 ส.ค. 64 29 ธ.ค. 64 98 Download S5006C2112A
SAWA06C2110A SAWAD Call 98.000 7.20000 4 มิ.ย. 64 14 ต.ค. 64 47 Download SAWA06C2110A
NEW SAWA06C2111A SAWAD Call 84.000 7.50000 5 ส.ค. 64 24 พ.ย. 64 75 Download SAWA06C2111A
SCB06C2110A SCB Call 133.000 12.50000 4 มิ.ย. 64 6 ต.ค. 64 42 Download SCB06C2110A
SCB06C2111A SCB Call 125.000 6.50000 2 ก.ค. 64 17 พ.ย. 64 70 Download SCB06C2111A
SOLD OUT SCGP06C2109A SCGP Call 75.000 6.00000 25 พ.ค. 64 15 ก.ย. 64 28 Download SCGP06C2109A
NEW SCGP06C2112A SCGP Call 90.000 6.75000 5 ส.ค. 64 15 ธ.ค. 64 88 Download SCGP06C2112A
NEW SCGP06P2112A SCGP Put 49.000 4.00000 5 ส.ค. 64 15 ธ.ค. 64 88 Download SCGP06P2112A
SPAL06C2110A SPALI Call 27.000 2.50000 4 มิ.ย. 64 6 ต.ค. 64 42 Download SPAL06C2110A
SPRC06C2110A SPRC Call 13.500 3.00000 11 มิ.ย. 64 20 ต.ค. 64 51 Download SPRC06C2110A
SPRC06C2111A SPRC Call 12.000 1.60000 12 ก.ค. 64 24 พ.ย. 64 75 Download SPRC06C2111A
STA06C2110A STA Call 53.000 7.00000 21 มิ.ย. 64 27 ต.ค. 64 55 Download STA06C2110A
SOLD OUT STEC06C2110A STEC Call 20.000 2.70000 11 มิ.ย. 64 14 ต.ค. 64 47 Download STEC06C2110A
STEC06C2111A STEC Call 17.500 3.30000 12 ก.ค. 64 24 พ.ย. 64 75 Download STEC06C2111A
STGT06C2111A STGT Call 54.000 7.00000 2 ก.ค. 64 17 พ.ย. 64 70 Download STGT06C2111A
NEW STGT06C2112A STGT Call 50.000 5.90000 5 ส.ค. 64 15 ธ.ค. 64 88 Download STGT06C2112A
THAN06C2110A THANI Call 5.400 0.60000 4 มิ.ย. 64 14 ต.ค. 64 47 Download THAN06C2110A
THAN06C2111A THANI Call 6.500 1.80000 12 ก.ค. 64 24 พ.ย. 64 75 Download THAN06C2111A
SOLD OUT TOP06C2109A TOP Call 78.000 6.30000 12 พ.ค. 64 22 ก.ย. 64 33 Download TOP06C2109A
TOP06C2111A TOP Call 70.000 6.80000 2 ก.ค. 64 17 พ.ย. 64 70 Download TOP06C2111A
TOP06C2112A TOP Call 63.000 6.50000 30 ก.ค. 64 8 ธ.ค. 64 84 Download TOP06C2112A
SOLD OUT TRUE06C2108A TRUE Call 4.500 0.65000 2 เม.ย. 64 20 ส.ค. 64 10 Download TRUE06C2108A
TRUE06C2110A TRUE Call 4.300 0.60000 21 มิ.ย. 64 27 ต.ค. 64 55 Download TRUE06C2110A
SOLD OUT TU06C2111A TU Call 24.500 2.90000 28 มิ.ย. 64 10 พ.ย. 64 65 Download TU06C2111A
TU06C2112A TU Call 29.000 3.00000 20 ก.ค. 64 1 ธ.ค. 64 80 Download TU06C2112A
SOLD OUT VGI06C2109A VGI Call 8.142 1.29074 12 พ.ค. 64 22 ก.ย. 64 33 Download VGI06C2109A
VGI06C2111A VGI Call 7.844 1.29074 12 ก.ค. 64 24 พ.ย. 64 75 Download VGI06C2111A
WHA06C2110A WHA Call 4.300 0.60000 11 มิ.ย. 64 20 ต.ค. 64 51 Download WHA06C2110A