ข่าวสาร | DW06
logo-preload

ข่าวสาร


18 ต.ค. 64

โปรดระมัดระวังการเข้าลงทุนบน BANP06P2111A

ขณะนี้ราคาที่ซื้อขายบนกระดานมีราคาสูงกว่าราคาที่ผู้ดูแลสภาพคล่องรับซื้อคืน กรุณาตรวจสอบตารางราคาก่อนซื้อขาย คลิก https://dw06.kkpfg.com/DWDetail/-BANP06P2111A

อ่านต่อ...


13 ต.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 14 ตุลาคม 2564

CALL AOT06C2202A OSP06C2202A TOP06C2202A BCH06C2202A GUNK06C2202A IRPC06C2202A DOHO06C2202A PUT IRPC06P2202A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


6 ต.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 7 ตุลาคม 2564

CALL SAWA06C2202A STA06C2201A CBG06C2202A TASC06C2202A KTC06C2202A SCC06C2202A SPRC06C2202A STGT06C2202B SCGP06C2202A VGI06C2202A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


1 ต.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจาก กิจกรรม DW06 เทรดมันส์ แจกไม่อั้น

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกับทีมงาน ภายใน 10 วันทำการหลังจากแจ้งรับรางวัล มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยเอกสารประกอบที่ต้องนำส่งเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้ - หลักฐานยืนยันการซื้อที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ของผู้ที่ได้รับรางวัล - สำเนาบัตรประชาชน

อ่านต่อ...


29 ก.ย. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2564

CALL BCPG06C2201A DELT06C2201A DTAC06C2202A JAS06C2202A KBAN06C2202A SCB06C2202A TRUE06C2202A S5006C2112D PUT DELT06P2112B S5006P2112D **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


22 ก.ย. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กันยายน 2564

CALL BANP06C2202A HANA06C2201A RS06C2202A STEC06C2202A PLAN06C2202A GPSC06C2201A ACE06C2202A JMAR06C2202A STGT06C2202A TU06C2202A PUT BANP06P2201A

อ่านต่อ...


15 ก.ย. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กันยายน 2564

CALL BCH06C2201A BDMS06C2201A BJC06C2201A GLOB06C2201A GUNK06C2201A MINT06C2201A SCGP06C2201A PUT KBAN06P2201A IVL06P2201K STGT06P2201A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


1 ก.ย. 64

ประกาศรางวัลรอบที่ 2 กิจกรรม DW06 เทรดมันส์ แจกไม่อั้น

สำหรับรางวัลต่อที่ 1 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกับทีมงาน ภายใน 10 วันทำการหลังจากแจ้งรับรางวัล มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยเอกสารประกอบที่ต้องนำส่งเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้ - หลักฐานยืนยันการซื้อที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ของผู้ที่ได้รับรางวัล - สำเนาบัตรประชาชน ทั้งนี้นักลงทุนสามารถสะสมยอดซื้อ DW06 ต่อเนื่องจนครบระยะเวลากิจกรรม (30 ก.ย. 2564) เพื่อลุ้นรับรางวัลต่อที่ 2

อ่านต่อ...


1 ก.ย. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2564

CALL MAJO06C2201A SCB06C2201A CHG06C2201A S5006C2112B PUT GUNK06P2201A AOT06P2201A S5006P2112B

อ่านต่อ...


25 ส.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 26 สิงหาคม 2564

CALL BGRI06C2201A DOHO06C2201A INTU06C2201A SCC06C2201A PUT ADVA06P2201A GULF06P2201A INTU06P2201A

อ่านต่อ...


4 ส.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 5 สิงหาคม 2564

CALL BH06C2112K COM706C2112A CPF06C2112A GLOB06C2112A KBAN06C2112A OR06C2112A SAWA06C2111A SCGP06C2112A STGT06C2112A S5006C2112A PUT COM706P2111A KTC06P2112A MINT06P2112K MTC06P2112A SCGP06P2112A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


30 ก.ค. 64

ประกาศรางวัลรอบที่ 1 กิจกรรม DW06 เทรดมันส์ แจกไม่อั้น - วันที่ 30 ก.ค. 2564

สำหรับรางวัลต่อที่ 1 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกับทีมงาน ภายใน 10 วันทำการหลังจากแจ้งรับรางวัล มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยเอกสารประกอบที่ต้องนำส่งเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้ - หลักฐานยืนยันการซื้อที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ของผู้ที่ได้รับรางวัล - สำเนาบัตรประชาชน ทั้งนี้นักลงทุนสามารถสะสมยอดซื้อ DW06 ต่อเนื่องจนครบระยะเวลากิจกรรม (30 ก.ย. 2564) เพื่อลุ้นรับรางวัลต่อที่ 2

อ่านต่อ...


29 ก.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

CALL BAM06C2112A BCH06C2111B BCPG06C2112A CRC06C2112K DTAC06C2112A JAS06C2112A PTTE06C2112A TOP06C2112A PUT KBAN06P2112A KCE06P2112A IRPC06P2112A IVL06P2112A CHG06P2112A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


18 ก.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

CALL AOT06C2112A BANP06C2112A BBL06C2112A CPN06C2112A DOHO06C2112A ESSO06C2112A IRPC06C2111A IVL06C2112K JMAR06C2112A PTG06C2111A PTT06C2112K PTTG06C2112A TU06C2112A S5006C2109E PUT BANP06P2111A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


9 ก.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

CALL AEON06C2111A AEON06C2111B KBAN06C2111A PTTE06C2111A CPAL06C2111K RS06C2111A SPRC06C2111A STEC06C2111A THAN06C2111A VGI06C2111A PUT DELT06P2110A GUNK06P2111A

อ่านต่อ...


2 ก.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

CALL BDMS06C2111A MINT06C2110K TOP06C2111A SCB06C2111A BCH06C2111A CHG06C2111A OSP06C2111A KTC06C2111A RBF06C2111A JMT06C2111A S5006C2109D ICHI06C2111A STGT06C2111A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


28 มิ.ย. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 28 มิถุนายน 2564

CALL AMAT06C2111A CRC06C2111A EPG06C2111A GFPT06C2111A GUNK06C2111A GUNK06C2111B TU06C2111A PUT CBG06P2111A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


25 มิ.ย. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 25 มิถุนายน 2564

CALL AMAT06C2111A CRC06C2111A EPG06C2111A GFPT06C2111A GUNK06C2111A GUNK06C2111B TU06C2111A PUT CBG06P2111A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


17 มิ.ย. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มิถุนายน 2564

CALL CBG06C2110A CK06C2110A CPF06C2110A HANA06C2110A PRM06C2110A RBF06C2110A STA06C2110A TRUE06C2110A PUT KBAN06P2110A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


10 มิ.ย. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มิถุนายน 2564

CALL BJC06C2110A COM706C2110A GPSC06C2109A IVL06C2110A KCE06C2110A SPRC06C2110A STEC06C2110A WHA06C2110A S5006C2109C PUT S5006P2109C

อ่านต่อ...


2 มิ.ย. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 4 มิถุนายน 2564

CALL BAM06C2110A SPAL06C2110A BPP06C2109A KTC06C2109A PTT06C2110A PTG06C2110A SAWA06C2110A SCB06C2110A THAN06C2110A S5006C2109B PUT S5006P2109B **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


24 พ.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

CALL BDMS06C2110A BGRI06C2110A CENT06C2110A ESSO06C2109A IRPC06C2110A PLAN06C2110A SCGP06C2109A MEGA06C2110A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


11 พ.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

CALL BCH06C2109A CHG06C2109A CBG06C2109A GLOB06C2109A VGI06C2109A AOT06C2109A ACE06C2109A TOP06C2109A CPN06C2109A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


1 เม.ย. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 2 เมษายน 2564

CALL COM706C2108A MINT06C2108A MTC06C2108A PTTE06C2108A TRUE06C2108A AEON06C2108A JAS06C2108A S5006C2108D PUT S5006P2108D **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


25 มี.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 26 มีนาคม 2564

CALL AWC06C2108A BGRI06C2108A GPSC06C2108A GUNK06C2108A KTB06C2108A PRM06C2107A PUT GUNK06P2108A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


16 มี.ค. 64

กิจกรรม DW06 ใจดี แจกรางวัลฟรี

เพียงมาร่วมสนุกกับกิจกรรมง่ายๆ เริ่มตั้งแต่ 16มี.ค. - 9 เม.ย. 64 วิธีเข้าร่วมกิจกรรม 1. แคปหน้าจอที่เทรด DW06 มูลค่าซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทพร้อมเขียนเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกเทรดค่าย 06 และมาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ >> LINK 2. กด Like และ Share โพสนี้ แล้วเปิดให้เป็นสาธารณะ ต่อที่ 2 ความเห็น 3 ท่านที่ได้รับเลือกจากกกรรมการ รับเพิ่ม! บัตรกำนัล บุฟเฟ่ต์นานาชาติจากโรงแรม 5 ดาว JW Marriott

อ่านต่อ...


11 มี.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มีนาคม 2564

ดูตารางราคา คลิก https://dw06.kkpfg.com/RedeemDW CALL HANA06C2107A STA06C2107A BDMS06C2107A BJC06C2107A JMT06C2107A PLAN06C2107A KBAN06C2107A CPAL06C2107A BEM06C2107A BPP06C2107A CRC06C2107A SAWA06C2107A SCB06C2107A

อ่านต่อ...


1 มี.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มีนาคม 2564

CALL PTT06C2107A CK06C2107A OSP06C2107A S5006C2106B PUT S5006P2106B รุ่นออกขายเพิ่ม PTG06C2106A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


18 ก.พ. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

CALL VGI06C2106A S5006C2106A PUT IVL06P2106A BANP06P2107A S5006P2106A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


10 ก.พ. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ดูตารางราคา คลิก https://dw06.kkpfg.com/RedeemDW CALL DELT06C2104A DOHO06C2106A CENT06C2106A HMPR06C2106A AOT06C2106A TU06C2106A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


4 ก.พ. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

CALL ADVA06C2106A BBL06C2106A CPAL06C2106A CPF06C2106A CRC06C2106A DTAC06C2106A KBAN06C2105A MTC06C2105A SCB06C2105A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


28 ม.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 29 มกราคม 2564

ดูตารางราคา คลิก https://dw06.kkpfg.com/RedeemDW CALL AEON06C2105A BGRI06C2105A CPN06C2106A THAN06C2106A S5006C2103D PUT CBG06P2106A DOHO06P2106A PTTE06P2106A TASC06P2105A S5006P2103D **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


21 ม.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 22 มกราคม 2564

ดูตารางราคา คลิก https://dw06.kkpfg.com/RedeemDW CALL ESSO06C2106A PTG06C2106A SCGP06C2106A CBG06C2106A GULF06C2105A PTT06C2106A RS06C2106A PUT KBAN06P2106A TOP06P2106A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


14 ม.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มกราคม 2564

CALL BAM06C2106A BANP06C2106A DELT06C2103A EA06C2106A KCE06C2106A TOP06C2106A SPRC06C2106A PUT DELT06P2103A EA06P2106A GPSC06P2106A

อ่านต่อ...


7 ม.ค. 64

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มกราคม 2564

CALL S5006C2103C PUT S5006P2103C **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


24 ธ.ค. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ดูตารางราคา คลิก https://dw06.kkpfg.com/RedeemDW CALL AMAT06C2105A ACE06C2105A BANP06C2105A IRPC06C2105A IVL06C2105A SPAL06C2105A PUT BANP06P2105A IVL06P2105A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


3 ธ.ค. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ธันวาคม 2563

CALL GLOB06C2104A PTTE06C2105A SAWA06C2104A VGI06C2105A AWC06C2105A PUT BBL06P2105A SCB06P2105A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


6 พ.ย. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

CALL CK06C2103A CKP06C2103A GPSC06C2103A MINT06C2103A OSP06C2103A SCC06C2103A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


29 ต.ค. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 30 ตุลาคม 2563

CALL S5006C2012C PUT AOT06P2103A BANP06P2103A BTS06P2103A HMPR06P2103A SPRC06P2103A S5006P2012C **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


22 ต.ค. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 22 ตุลาคม 2563

CALL CBG06C2102A CPN06C2103A KBAN06P2103A PTTE06P2102A KCE06C2102A HANA06C2102A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


15 ต.ค. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 16 ตุลาคม 2563

CALL JMT06C2103A INTU06C2103A WHA06C2103A IRPC06C2103A ESSO06C2103A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


6 ต.ค. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2563

CALL AOT06C2102A AWC06C2103A BCH06C2103A TOP06C2102B TRUE06C2103A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


30 ก.ย. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ตุลาคม 2563

CALL KBAN06C2103A SCB06C2103A PTG06C2103A IVL06C2103A SPAL06C2103A AP06C2103A ADVA06C2103A DTAC06C2103A PUT TU06P2103A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


16 ก.ย. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 17 กันยายน 2563

CALL BGRI06C2102A SPRC06C2102A CK06C2102A CPAL06C2102A CPF06C2102A CHG06C2102A S5006C2012B PUT TOP06P2102A S5006P2012B **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


9 ก.ย. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กันยายน 2563

CALL l PTTE06C2101A SAWA06C2101A THAN06C2102A RATC06C2102A TOP06C2102A BDMS06C2102A MTC06C2102A S5006C2012A l PUT l OSP06P2102A S5006P2012A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


1 ก.ย. 63

DW06 ออกใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2563

GULF06C2101A ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


3 ส.ค. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ดูตารางราคา คลิก https://www.phatrawarrant.com/RedeemDW KBAN06C2012A KCE06C2012B JMT06C2012A DTAC06P2012A

อ่านต่อ...


16 ก.ค. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ดูตารางราคา คลิก https://www.phatrawarrant.com/RedeemDW CBG06C2011A AOT06C2011A LH06C2012A GPSC06P2011A EA06P2012A BGRI06P2011A CK06P2012A ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


25 มิ.ย. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 26 มิถุนายน 2563

CALL: OSP06C2011A TKN06C2011A S5006C2009C PUT: BANP06P2011A INTU06P2011A S5006P2009C ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


18 มิ.ย. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 19 มิถุนายน 2563

CALL: TOP06C2011A BCH06C2011A AWC06C2011A PUT: PTTE06P2011A BBL06P2011A KBAN06P2011A CPF06P2011A ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


9 มิ.ย. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มิถุนายน 2563

CALL: PTTE06C2011A KBAN06C2011A GPSC06C2011A ESSO06C2011A PUT: AOT06P2011A IVL06P2011A ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...


5 มิ.ย. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มิถุนายน 2563

CALL DW: CPAL06C2011A MTC06C2010A CPF06C2010A l PUT DW: ADVA06P2011A HMPR06P2011A TRUE06P2011A SPRC06P2011A S5006P2009B

อ่านต่อ...


28 เม.ย. 63

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 30 เมษายน 2563

PTTE06P2009A IVL06P2009A OSP06P2009A TU06C2009A AOT06C2009A CK06C2009A TRUE06C2009A TASC06C2009A KBAN06C2009A ADVA06C2009A

อ่านต่อ...


22 เม.ย. 63

DW06 ชุดใหม่ สเปกสวย ตรงตาราง เริ่มซื้อขายวันแรก 23 เมษายน 2563

AOT06P2009A BDMS06P2009A BEM06P2009A EGCO06P2009A GULF06C2009A INTU06C2009A KCE06C2009A S5006C2006F S5006P2006F

อ่านต่อ...


16 เม.ย. 63

โปรดระมัดระวังการลงทุนบน BDMS06C2008A

เนื่องจากได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้ราคาที่ซื้อขายบนกระดานมีราคาสูงกว่าราคาที่ผู้ดูแลสภาพคล่องรับซื้อคืน อย่างไรก็ตามนักลงทุนสามารถนำมาขายคืนได้ตามตารางราคาเหมือนเดิมค่ะ

อ่านต่อ...


15 เม.ย. 63

DW06 ชุดใหม่ เริ่มซื้อขายวันนี้วันแรก - 15 เมษายน 2563

RATC06C2009A AWC06C2009A SPAL06P2009A BBL06C2009A MTC06C2009A S5006C2006E S5006P2006E

อ่านต่อ...


4 มี.ค. 63

DW ชุดใหม่ เริ่มซื้อขายวันแรก 5 มีนาคม 2563

สเปคสวย โดนใจขาเทรด DW06 ชุดใหม่ BDMS06C2008A IVL06C2008A KBAN06C2008A GPSC06C2008A S5006C2006B S5006P2006B

อ่านต่อ...


26 ก.พ. 63

DW ชุดใหม่ เริ่มซื้อขายวันแรก 27 กุมภาพันธ์ 2563

สเปคสวย โดนใจขาเทรด DW06 ชุดใหม่ MINT06P2007A MTC06C2007A SAWA06C2007A SPRC06P2007A VGI06C2007A

อ่านต่อ...


12 ก.พ. 63

DW ชุดใหม่ เริ่มซื้อขายวันแรก 13 กุมภาพันธ์ 2563

สเปคสวย โดนใจขาเทรด DW06 ชุดใหม่ TU06P2007A HMPR06P2007A BBL06C2007A SCC06C2007A TRUE06C2007A

อ่านต่อ...


4 ก.พ. 63

DW ชุดใหม่ เริ่มซื้อขายวันแรก 5 กุมภาพันธ์ 2563

สเปคสวย โดนใจขาเทรด DW06 ชุดใหม่ AOT06C2007A ERW06C2007A EGCO06C2007A TOP06C2007A S5006C2006A S5006P2006A

อ่านต่อ...


22 ม.ค. 63

DW ชุดใหม่ เริ่มซื้อขายวันแรก 23 มกราคม 2563

สเปคสวย โดนใจขาเทรด DW06 ชุดใหม่ GPSC06C2006A PSL06C2006A KTC06C2006A CPN06C2006A CENT06C2006A

อ่านต่อ...


15 ม.ค. 63

DW ชุดใหม่ เริ่มซื้อขายวันแรก 16 มกราคม 2563

สเปคสวย โดนใจขาเทรด BCH06C2006A PTTE06C2006A PTTE06P2006A PTTG06C2006A MINT06C2006A GLOB06C2006A

อ่านต่อ...


8 พ.ย. 62

DW06 Surprise Gifts

รับไปเลย Central Gift Voucher มูลค่า 500 บาท เพียงซื้อ DW06 ตัวใดก็ได้ โดยมีมูลค่าต้นทุนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

อ่านต่อ...


กิจกรรม


10 ก.ค. 64

กิจกรรม DW06 เทรดมันส์ แจกไม่อั้น

แจกกว่า 120 รางวัล รวมมูลค่าสูงสุด 140,000 บาท แค่สะสมยอดซื้อ DW06 รุ่นใดก็ได้ง่ายๆ ไม่ต้องแข่งกับใคร เริ่มวันที่ 12 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564

อ่านต่อ...


15 มี.ค. 64

กิจกรรม DW06 ใจดี แจกรางวัลฟรี

เพียงมาร่วมสนุกกับกิจกรรมง่ายๆ เริ่มตั้งแต่ 16มี.ค. - 9 เม.ย. 64

อ่านต่อ...


22 ต.ค. 63

โครงการ DW New Fighter: UOBKayHian x KKPS

โอกาสดีสำหรับมือใหม่ เทรด DW ครั้งแรกก็ลุ้นรับรางวัลกับค่าย 06

อ่านต่อ...


3 ก.ย. 63

DW06 แคปมันส์ รันเทรนด์ แจกกว่า 60 รางวัล

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 9 เดือน 9 นี้ แจกจนกว่าของรางวัลจะหมด

อ่านต่อ...


29 พ.ค. 63

DW06 เราไม่ทิ้งกัน แจกรางวัล 20 รางวัล

ระยะเวลาร่วมสนุก: 1-12 มิ.ย. (2 อาทิตย์เท่านั้น) เพียงทำตามกติกาง่ายๆ 3 ข้อ

อ่านต่อ...


17 ม.ค. 63

DW06 แจกอั่งเปา รับตรุษจีน

สำหรับผู้ที่มี %กำไร สูงที่สุด 10 อันดับแรก

อ่านต่อ...


24 ก.ย. 62

DW06 ท้าโชว์พอร์ต แจกรางวัลทุกเดือน

DW06 ขอเชิญชวนนักลงทุน DW ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษจากเรา แจกจริง แจกทุกเดือน สามารถเข้าร่วมสนุกได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 27 ธ.ค. 2562

อ่านต่อ...


23 เม.ย. 62

เทรดให้เป็น เล่นให้ปังกับ DW06

พบกับสัมมนาฟรี "เทรดให้เป็น เล่นให้ปัง กับ DW06" by Phatra ปูพื้นฐาน DW พร้อมเทคนิคการดูกราฟ เพื่อทำกำไรแบบเน้นๆ สอนโดย อาจารย์ปุย Technical Trader ชื่อดังจาก stock2morrow

อ่านต่อ...


8 พ.ย. 61

ร่วมตอบคำถามลุ้นรางวัลกับ DW06

ลุ้นรับฟรี! บัตรของขวัญ Central Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

อ่านต่อ...