กิจกรรม | DW06
logo-preload

ข่าวสาร

3 ก.ย. 63

DW06 แคปมันส์ รันเทรนด์ แจกกว่า 60 รางวัล

กิจกรรม DW06 แคปมันส์ รันเทรนด์ แจกรางวัลกว่า 60 รางวัล แจกจนกว่าของรางวัลจะหมดจากค่าย 06

 

**เริ่มวันที่ 9 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563

**ธุรกรรมการซื้อต้องอยู่ภายในวันที่ 9 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

 

กติกา

1. ซื้อ DW06 (รุ่นใดก็ได้) มูลค่าต้นทุนขั้นต่ำ 20,000 บาท และราคา DW ที่ซื้อต้องไม่ต่ำกว่า 0.15 บาท

2. ถือ DW06 รันเทรนด์ให้ได้ตามเงื่อนที่บริษัทกำหนด  (ตามภาพด้านล่าง)

3. จากนั้นแคปหน้าพอร์ตเพื่อมาแจ้งรับรางวัลกับทีมงานทาง Inbox Facebook: DW06 หรือคลิก http://m.me/phatrawarrant   

  

 

เงื่อนไขในการแจกรางวัล

·     ชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นต้องตรงกับชื่อบัญชีที่ซื้อ DW06

·     ภาพ screenshot ที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นภาพหน้าจอพอร์ตของวันที่ส่งมาเท่านั้น 

·     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัล 1 รุ่น DW ต่อ 1 ประเภทรางวัล และจำกัด 1 ท่านสามารถรับรางวัลได้มากสุด 3 รางวัล (ไม่ซ้ำประเภทรางวัล)

ยกตัวอย่าง เช่น นักลงทุน Run Trend IVL06C2010A ได้กำไร +55% นักลงทุนมาแสดงหลักฐานเพื่อรับรางวัลเครื่องฟอกอากาศ หลังจากนั้นนักลงทุนจะไม่สามารถนำ IVL06C2010A มารับรางวัลทุกประเภทได้อีก แต่จะสามารถนำ DW06 รุ่นอื่นมารับรางวัลเพิ่มเติมได้อีก 2 รางวัล

·     ผลการตัดสินอ้างอิงภาพ screenshot เป็นหลักโดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณากรณีราคาที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามตารางราคาที่จัดทำโดย DW06

·   ในกรณี DW รุ่นที่นักลงทุนส่งมา มีการประกาศแจ้งเตือนของหมดจากทางบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบราคาที่เหมาะสมในการคำนวณกำไร/ขาดทุน

·     หลังจากที่นักลงทุนมาแจ้งรับรางวัล นักลงทุนส่งจะต้องเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 15 วันทำการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยเอกสาร ประกอบที่ต้องนำส่งเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

        - หลักฐานยืนยันการซื้อที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ของผู้ที่ได้รับรางวัล

        - สำเนาบัตรประชาชน

·     หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทีมงาน ในกรณีนักลงทุนได้รับของรางวัลเป็น iPad, หม้อทอดไร้น้ำมัน หรือเครื่องฟอกอากาศ จะมีระยะเวลาดำเนินการ 10 วันทำการ หลังจากนั้นนักลงทุนจะต้องมารับของที่บริษัทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนตัวจริง และเงินสดหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% 

·     หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทีมงาน ในกรณีนักลงทุนได้รับของรางวัลเป็น Central Gift Voucher ทางทีมงานจะส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์  

·     ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

·     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เพิ่มเติมหรือแก้เงื่อนไขต่างๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·     คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด