กิจกรรม | DW06
logo-preload

ข่าวสาร

10 ก.ค. 64

กิจกรรม DW06 เทรดมันส์ แจกไม่อั้น

แจกกว่า 120 รางวัล รวมมูลค่าสูงสุด 140,000 บาท แค่สะสมยอดซื้อ DW06 รุ่นใดก็ได้ง่ายๆ ไม่ต้องแข่งกับใคร  

เริ่มวันที่ 12 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564

 

กติกา

1. ซื้อ DW06 (รุ่นใดก็ได้) ภายในระยะเวลากิจกรรม และสะสมยอดซื้อจนครบตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2. ร่วมแชร์กิจกรรมบน Facebook และแคปหน้าจอพอร์ต ส่งมาแจ้งทีมงานที่ Inbox Facebook: DW06 (คลิก: http://m.me/phatrawarrant) เพื่อสะสมยอดซื้อ 


 
 เงื่อนไขในการแจกรางวัล

·    ชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นต้องตรงกับชื่อบัญชีที่ซื้อ DW06

·    การสะสมยอดซื้อ DW06 จะพิจารณาเฉพาะฝั่งซื้อเท่านั้น (ไม่รวมฝั่งขาย) และต้องอยู่ภายในระยะเวลากิจกรรมที่กำหนด

·    รางวัลต่อที่ 1 สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถสะสมมูลค่าการซื้อ DW06 ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถแจ้งรับรางวัลโค้ดส่วนลด Shopee กับทีมงานได้มากที่สุดท่านละ 2 รางวัล มูลค่าสูงสุด 3,200 บาทต่อท่าน แจกจนกว่าของรางวัลจะหมด โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกสิ้นเดือน

 ·    รางวัลต่อที่ 2 สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถสะสมมูลค่าการซื้อ DW06 ได้มากที่สุดในกิจกรรม 3 ท่านแรก สามารถเลือกรับของรางวัลได้ท่านละ 1 รางวัล จาก 5 รางวัล โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลหลังจบกิจกรรม 

ของรางวัล 5 ประเภท มีดังนี้ iPad Air Wifi 64GB, Apple Watch Series 6 Nike GPS+Cellular, Dyson Digital Slim Fluffy Cord-Free Vacuum Cleaner, Dyson Cool AM07 White Silver Desk Fan, Chanel Classic Card Holder

·    ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมและยืนยันการรับรางวัลภายใน 10 วันทำการหลังจากประกาศรางวัล มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยเอกสาร ประกอบที่ต้องนำส่งเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

        - หลักฐานยืนยันการซื้อที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ของผู้ที่ได้รับรางวัล

        - สำเนาบัตรประชาชน

·    หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทีมงาน 

     สำหรับรางวัลต่อที่ 1 ทีมงานจะส่งรางวัลให้ทาง E-mail ของผู้ที่ได้รับรางวัลโดยมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 วันทำการ

     สำหรับรางวัลต่อที่ 2 ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถเลือกของรางวัลได้ท่านละ 1 ชิ้น จากของรางวัล5 ชิ้นที่กำหนด โดยระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจะขึ้นอยู่กับของรางวัลที่เลือก และผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำส่งสำเนาบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมเงินสดหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% มาที่บริษัท จากนั้นทีมงานจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

·    ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

·    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เพิ่มเติมหรือแก้เงื่อนไขต่างๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·    คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด