Home | DW06
logo-preload

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 5 สิงหาคม 2564
CALL BH06C2112K COM706C2112A CPF06C2112A GLOB06C2112A KBAN06C2112A OR06C2112A SAWA06C2111A SCGP06C2112A STGT06C2112A S5006C2112A PUT COM706P2111A KTC06P2112A MINT06P2112K MTC06P2112A SCGP06P2112A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

อ่านต่อ...

 • 30 ก.ค. 64

  ประกาศรางวัลรอบที่ 1 กิจกรรม DW06 เทรดมันส์ แจกไม่อั้น - วันที่ 30 ก.ค. 2564

  สำหรับรางวัลต่อที่ 1 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกับทีมงาน ภายใน 10 วันทำการหลังจากแจ้งรับรางวัล มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยเอกสารประกอบที่ต้องนำส่งเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้ - หลักฐานยืนยันการซื้อที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ของผู้ที่ได้รับรางวัล - สำเนาบัตรประชาชน ทั้งนี้นักลงทุนสามารถสะสมยอดซื้อ DW06 ต่อเนื่องจนครบระยะเวลากิจกรรม (30 ก.ย. 2564) เพื่อลุ้นรับรางวัลต่อที่ 2

  อ่านต่อ...

 • 29 ก.ค. 64

  DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

  CALL BAM06C2112A BCH06C2111B BCPG06C2112A CRC06C2112K DTAC06C2112A JAS06C2112A PTTE06C2112A TOP06C2112A PUT KBAN06P2112A KCE06P2112A IRPC06P2112A IVL06P2112A CHG06P2112A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

  อ่านต่อ...

 • 41.9x

  S5006C2109A

 • 31.4x

  S5006C2109D

 • 31.2x

  S5006C2109B

 • 30.3x

  S5006C2109C

 • 29.4x

  S5006C2109E

 • 26.2x

  S5006P2109A

 • 22.8x

  S5006P2109B

 • 19.8x

  S5006P2109C

 • 5.1x

  CBG06P2111A

 • 5.0x

  BANP06P2111A

DW06

ดูตารางทั้งหมด

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
ACE06C2109A ACE Call 0.21 0.00 28,033 7.77 0.81 22 ก.ย. 64 33
AEON06C2111A AEONTS Call 0.54 -6.90 20,037 4.66 0.72 24 พ.ย. 64 75
AEON06C2111B AEONTS Call 0.19 -5.00 2,964 4.99 0.27 24 พ.ย. 64 75
AMAT06C2111A AMATA Call 0.14 -17.65 228 6.55 0.52 3 พ.ย. 64 60
SOLD OUT AOT06C2109A AOT Call 0.01 0.00 0 18.34 0.08 8 ก.ย. 64 23
AOT06C2112A AOT Call 0.18 -14.29 16,100 7.72 0.61 1 ธ.ค. 64 80
SOLD OUT AWC06C2108A AWC Call 0.01 0.00 0 0.00 0.00 13 ส.ค. 64 5
BAM06C2110A BAM Call 0.05 -28.57 14,058 10.71 0.31 14 ต.ค. 64 47
BAM06C2112A BAM Call 0.21 -22.22 28,994 6.59 0.81 8 ธ.ค. 64 84
BANP06C2112A BANPU Call 0.27 3.85 5,274 4.98 0.99 1 ธ.ค. 64 80
BANP06P2111A BANPU Put 0.19 -5.00 15,584 5.00 0.70 17 พ.ย. 64 70
BBL06C2112A BBL Call 0.19 0.00 8,149 7.52 0.70 1 ธ.ค. 64 80
SOLD OUT BCH06C2109A BCH Call 0.85 -2.30 0 5.79 2.01 22 ก.ย. 64 33
BCH06C2111A BCH Call 0.54 0.00 13,993 5.34 1.18 17 พ.ย. 64 70
BCH06C2111B BCH Call 0.11 -8.33 14,548 6.33 0.28 24 พ.ย. 64 75
BCPG06C2112A BCPG Call 0.31 -8.82 10,017 4.88 1.01 8 ธ.ค. 64 84
BDMS06C2110A BDMS Call 0.22 -12.00 1,479 10.03 0.98 6 ต.ค. 64 42
BDMS06C2111A BDMS Call 0.20 -9.09 4,469 8.20 0.73 17 พ.ย. 64 70
SOLD OUT BGRI06C2108A BGRIM Call 0.01 0.00 0 0.00 0.00 13 ส.ค. 64 5
BGRI06C2110A BGRIM Call 0.11 0.00 13,705 9.75 0.65 6 ต.ค. 64 42
NEW BH06C2112K BH Call 0.33 0.00 4,000 6.47 0.90 15 ธ.ค. 64 88
BJC06C2110A BJC Call 0.09 -25.00 6,136 9.35 0.62 20 ต.ค. 64 51
SOLD OUT BPP06C2109A BPP Call 0.02 -50.00 0 18.21 0.21 15 ก.ย. 64 28
SOLD OUT CBG06C2109A CBG Call 0.52 -20.00 118 7.88 1.47 8 ก.ย. 64 23
CBG06C2110A CBG Call 0.43 -15.69 5,981 6.31 0.97 14 ต.ค. 64 47
CBG06P2111A CBG Put 0.38 11.76 28,693 5.14 0.70 10 พ.ย. 64 65
SOLD OUT CENT06C2110A CENTEL Call 0.02 -33.33 0 10.52 0.19 6 ต.ค. 64 42
SOLD OUT CHG06C2109A CHG Call 0.54 -11.48 0 7.14 1.90 22 ก.ย. 64 33
CHG06C2111A CHG Call 0.35 -10.26 15,013 5.88 1.01 17 พ.ย. 64 70
CHG06P2112A CHG Put 0.42 5.00 20,708 3.79 0.78 8 ธ.ค. 64 84
CK06C2110A CK Call 0.16 -5.88 1,202 7.27 0.62 20 ต.ค. 64 51
SOLD OUT COM706C2108A COM7 Call 0.02 -33.33 0 24.06 0.19 20 ส.ค. 64 10
COM706C2110A COM7 Call 0.14 0.00 11,958 7.28 0.41 14 ต.ค. 64 47
NEW COM706C2112A COM7 Call 0.47 0.00 19,328 4.86 0.91 15 ธ.ค. 64 88
NEW COM706P2111A COM7 Put 0.63 0.00 8,054 3.77 0.95 10 พ.ย. 64 65
CPAL06C2109A CPALL Call 0.04 -20.00 972 15.07 0.26 29 ก.ย. 64 37
CPAL06C2111K CPALL Call 0.15 -11.76 700 10.17 0.66 24 พ.ย. 64 75
CPF06C2110A CPF Call 0.07 0.00 7,981 8.46 0.56 27 ต.ค. 64 55
NEW CPF06C2112A CPF Call 0.16 0.00 3,553 6.34 0.97 15 ธ.ค. 64 88
SOLD OUT CPN06C2109A CPN Call 0.03 50.00 0 8.37 0.14 22 ก.ย. 64 33
CPN06C2112A CPN Call 0.15 -16.67 16,043 7.09 0.58 1 ธ.ค. 64 80
CRC06C2111A CRC Call 0.06 -14.29 5,360 7.28 0.36 10 พ.ย. 64 65
CRC06C2112K CRC Call 0.13 -23.53 4,886 7.27 0.77 8 ธ.ค. 64 84
DELT06C2109A DELTA Call 0.28 -20.00 14,615 4.41 0.43 8 ก.ย. 64 23
DELT06P2109A DELTA Put 0.08 14.29 5,551 4.41 0.12 8 ก.ย. 64 23
DELT06P2110A DELTA Put 0.35 9.38 13,793 2.51 0.30 20 ต.ค. 64 51
DOHO06C2112A DOHOME Call 0.17 -15.00 14,177 4.82 0.80 1 ธ.ค. 64 80
SOLD OUT DTAC06C2112A DTAC Call 0.38 -7.32 367 5.14 1.38 8 ธ.ค. 64 84
EPG06C2111A EPG Call 0.35 25.00 8,040 4.55 1.28 10 พ.ย. 64 65
SOLD OUT ESSO06C2109A ESSO Call 0.01 -50.00 0 18.68 0.13 15 ก.ย. 64 28
ESSO06C2112A ESSO Call 0.21 -8.70 11,076 5.14 0.73 1 ธ.ค. 64 80
SOLD OUT GFPT06C2111A GFPT Call 0.33 6.45 491 5.33 1.35 10 พ.ย. 64 65
GLOB06C2109A GLOBAL Call 0.04 -33.33 7,161 11.22 0.21 22 ก.ย. 64 33
NEW GLOB06C2112A GLOBAL Call 0.28 0.00 24,250 5.55 0.73 15 ธ.ค. 64 88
SOLD OUT GPSC06C2108A GPSC Call 0.01 0.00 0 4.64 0.01 13 ส.ค. 64 5
GPSC06C2109A GPSC Call 0.34 -22.73 26,633 8.33 0.89 29 ก.ย. 64 37
SOLD OUT GUNK06C2108A GUNKUL Call 0.21 -12.50 564 13.19 1.16 13 ส.ค. 64 5
GUNK06C2111A GUNKUL Call 0.43 0.00 45,972 4.83 0.87 3 พ.ย. 64 60
GUNK06C2111B GUNKUL Call 0.10 -9.09 15,476 5.61 0.23 3 พ.ย. 64 60
SOLD OUT GUNK06P2108A GUNKUL Put 0.01 0.00 100 0.01 0.00 13 ส.ค. 64 5
GUNK06P2111A GUNKUL Put 0.51 0.00 11,425 2.39 0.51 24 พ.ย. 64 75
HANA06C2110A HANA Call 0.82 2.50 30,435 4.64 1.25 27 ต.ค. 64 55
ICHI06C2111A ICHI Call 0.15 -6.25 5,148 5.07 0.67 17 พ.ย. 64 70
IRPC06C2110A IRPC Call 0.05 -28.57 2,615 10.01 0.28 6 ต.ค. 64 42
IRPC06C2111A IRPC Call 0.20 -13.04 11,054 6.37 0.72 17 พ.ย. 64 70
IRPC06P2112A IRPC Put 0.43 13.16 22,982 4.14 1.00 8 ธ.ค. 64 84
IVL06C2110A IVL Call 0.09 12.50 33,160 7.82 0.44 20 ต.ค. 64 51
HOT IVL06C2112K IVL Call 0.27 12.50 66,679 5.47 0.92 1 ธ.ค. 64 80
HOT IVL06P2112A IVL Put 0.30 -11.76 50,843 4.12 0.77 8 ธ.ค. 64 84
SOLD OUT JAS06C2108A JAS Call 0.01 0.00 99 4.91 0.04 20 ส.ค. 64 10
JAS06C2112A JAS Call 0.21 -8.70 1,075 4.90 0.73 8 ธ.ค. 64 84
JMAR06C2112A JMART Call 0.20 -9.09 8,590 4.98 0.74 1 ธ.ค. 64 80
JMT06C2111A JMT Call 0.24 -20.00 11,837 6.09 0.83 3 พ.ย. 64 60
SOLD OUT KBAN06C2109A KBANK Call 0.01 0.00 0 1.04 0.00 8 ก.ย. 64 23
SOLD OUT KBAN06C2109B KBANK Call 0.01 0.00 0 12.94 0.06 8 ก.ย. 64 23
KBAN06C2111A KBANK Call 0.12 -7.69 9,445 8.25 0.47 10 พ.ย. 64 65
NEW KBAN06C2112A KBANK Call 0.28 0.00 11,297 6.46 0.87 15 ธ.ค. 64 88
SOLD OUT KBAN06P2110A KBANK Put 0.77 2.67 0 4.99 1.84 27 ต.ค. 64 55
KBAN06P2112A KBANK Put 0.57 1.79 2,437 4.24 1.16 8 ธ.ค. 64 84
HOT KCE06C2110A KCE Call 0.71 5.97 65,148 4.88 1.09 20 ต.ค. 64 51
KCE06P2112A KCE Put 0.58 -7.94 32,170 3.89 0.71 8 ธ.ค. 64 84
SOLD OUT KTB06C2108A KTB Call 0.01 0.00 0 0.00 0.00 13 ส.ค. 64 5
KTC06C2109A KTC Call 0.05 0.00 16,330 10.47 0.21 15 ก.ย. 64 28
KTC06C2111A KTC Call 0.30 -3.23 12,564 5.85 0.69 3 พ.ย. 64 60
NEW KTC06P2112A KTC Put 0.73 0.00 6,152 3.15 0.90 15 ธ.ค. 64 88
MEGA06C2110A MEGA Call 0.30 -9.09 11,607 6.26 1.14 6 ต.ค. 64 42
MINT06C2110K MINT Call 0.06 -33.33 12,269 10.86 0.56 14 ต.ค. 64 47
NEW MINT06P2112K MINT Put 0.26 0.00 4,371 4.27 0.95 15 ธ.ค. 64 88
MTC06C2109A MTC Call 0.25 -7.41 14,065 8.16 0.83 29 ก.ย. 64 37
NEW MTC06P2112A MTC Put 0.61 0.00 6,246 3.62 0.90 15 ธ.ค. 64 88
OR06C2109A OR Call 0.05 0.00 1,921 9.79 0.44 29 ก.ย. 64 37
NEW OR06C2112A OR Call 0.20 0.00 3,787 5.82 1.04 15 ธ.ค. 64 88
OSP06C2111A OSP Call 0.10 -9.09 162 8.17 0.59 17 พ.ย. 64 70
PLAN06C2110A PLANB Call 0.08 -11.11 801 7.69 0.55 6 ต.ค. 64 42
PRM06C2110A PRM Call 0.09 0.00 2,125 7.66 0.51 27 ต.ค. 64 55
SOLD OUT PTG06C2110A PTG Call 0.03 -25.00 10 11.28 0.21 14 ต.ค. 64 47
PTG06C2111A PTG Call 0.15 -16.67 11,364 6.73 0.63 10 พ.ย. 64 65
SOLD OUT PTT06C2110A PTT Call 0.03 0.00 0 9.28 0.20 14 ต.ค. 64 47
PTT06C2112K PTT Call 0.09 -10.00 100 8.41 0.55 1 ธ.ค. 64 80
SOLD OUT PTTE06C2108A PTTEP Call 0.01 0.00 0 0.83 0.00 20 ส.ค. 64 10
PTTE06C2111A PTTEP Call 0.09 -10.00 5,386 8.45 0.36 10 พ.ย. 64 65
PTTE06C2112A PTTEP Call 0.25 -10.71 9,277 6.50 0.78 8 ธ.ค. 64 84
PTTG06C2112A PTTGC Call 0.33 -10.81 46,092 5.78 0.83 1 ธ.ค. 64 80
RBF06C2110A RBF Call 0.29 -3.33 5,004 5.29 0.86 27 ต.ค. 64 55
RBF06C2111A RBF Call 0.16 0.00 4,453 5.47 0.49 17 พ.ย. 64 70
RS06C2111A RS Call 0.09 -10.00 530 7.04 0.34 3 พ.ย. 64 60
SOLD OUT S5006C2109A S50U21 Call 0.01 -50.00 0 41.85 0.05 29 ก.ย. 64 37
SOLD OUT S5006C2109B S50U21 Call 0.02 -33.33 0 31.23 0.07 29 ก.ย. 64 37
SOLD OUT S5006C2109C S50U21 Call 0.01 0.00 0 30.31 0.03 29 ก.ย. 64 37
S5006C2109D S50U21 Call 0.05 -37.50 114 31.38 0.17 29 ก.ย. 64 37
S5006C2109E S50U21 Call 0.13 -38.10 36,978 29.39 0.42 29 ก.ย. 64 37
SOLD OUT S5006P2109A S50U21 Put 0.09 12.50 386 26.18 0.26 29 ก.ย. 64 37
HOT S5006P2109B S50U21 Put 0.33 26.92 76,450 22.84 0.83 29 ก.ย. 64 37
SOLD OUT S5006P2109C S50U21 Put 0.69 21.05 43,434 19.82 1.51 29 ก.ย. 64 37
HOT S5006C2112A S50Z21 Call 0.60 0.00 62,379 14.46 0.96 29 ธ.ค. 64 98
SAWA06C2110A SAWAD Call 0.11 0.00 14,165 8.53 0.35 14 ต.ค. 64 47
NEW SAWA06C2111A SAWAD Call 0.48 0.00 10,692 5.58 1.00 24 พ.ย. 64 75
SCB06C2110A SCB Call 0.05 -28.57 4,290 11.92 0.16 6 ต.ค. 64 42
SCB06C2111A SCB Call 0.45 -16.67 38,250 6.85 0.82 17 พ.ย. 64 70
SOLD OUT SCGP06C2109A SCGP Call 0.40 -6.98 3,705 8.97 1.33 15 ก.ย. 64 28
NEW SCGP06C2112A SCGP Call 0.41 0.00 9,554 5.88 0.89 15 ธ.ค. 64 88
NEW SCGP06P2112A SCGP Put 0.67 0.00 8,510 4.01 1.00 15 ธ.ค. 64 88
SPAL06C2110A SPALI Call 0.12 -25.00 2,586 10.19 0.58 6 ต.ค. 64 42
SPRC06C2110A SPRC Call 0.04 -20.00 3,750 7.56 0.17 20 ต.ค. 64 51
SPRC06C2111A SPRC Call 0.21 -16.00 1,216 5.78 0.70 24 พ.ย. 64 75
STA06C2110A STA Call 0.19 -9.52 5,264 6.11 0.75 27 ต.ค. 64 55
SOLD OUT STEC06C2110A STEC Call 0.03 -25.00 0 9.74 0.23 14 ต.ค. 64 47
STEC06C2111A STEC Call 0.15 -6.25 7,396 5.66 0.67 24 พ.ย. 64 75
STGT06C2111A STGT Call 0.11 0.00 4,196 6.97 0.51 17 พ.ย. 64 70
NEW STGT06C2112A STGT Call 0.24 0.00 15,173 6.02 0.97 15 ธ.ค. 64 88
THAN06C2110A THANI Call 0.40 -2.44 17,135 6.51 1.12 14 ต.ค. 64 47
THAN06C2111A THANI Call 0.09 0.00 509 6.14 0.24 24 พ.ย. 64 75
SOLD OUT TOP06C2109A TOP Call 0.01 0.00 0 2.87 0.02 22 ก.ย. 64 33
TOP06C2111A TOP Call 0.06 -25.00 13,157 8.85 0.30 17 พ.ย. 64 70
TOP06C2112A TOP Call 0.20 -20.00 29,917 6.37 0.71 8 ธ.ค. 64 84
SOLD OUT TRUE06C2108A TRUE Call 0.01 0.00 0 1.56 0.01 20 ส.ค. 64 10
TRUE06C2110A TRUE Call 0.11 -15.38 5,175 7.70 0.54 27 ต.ค. 64 55
SOLD OUT TU06C2111A TU Call 0.62 -10.14 0 5.37 1.49 10 พ.ย. 64 65
TU06C2112A TU Call 0.33 -10.81 50,156 5.89 0.87 1 ธ.ค. 64 80
SOLD OUT VGI06C2109A VGI Call 0.02 0.00 0 12.22 0.22 22 ก.ย. 64 33
VGI06C2111A VGI Call 0.13 8.33 3,530 6.28 0.73 24 พ.ย. 64 75
WHA06C2110A WHA Call 0.09 -10.00 4,067 7.88 0.47 20 ต.ค. 64 51
Page :