High Gearing DW | DW06
logo-preload

High Gearing DW

 

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
S5006C2106D S50M21 Call 0.31 0.00 15,809 19.69 0.64 29 มิ.ย. 64 44
S5006C2106A S50M21 Call 0.32 0.00 13,345 16.01 0.54 29 มิ.ย. 64 44
HOT S5006C2106B S50M21 Call 0.66 0.00 29,893 14.24 0.98 29 มิ.ย. 64 44
SOLD OUT PTT06C2106A PTT Call 0.03 0.00 288 12.22 0.23 23 มิ.ย. 64 40
CPAL06C2106A CPALL Call 0.25 0.00 2,224 11.35 1.10 9 มิ.ย. 64 30
SOLD OUT GULF06C2105A GULF Call 0.04 0.00 4 11.29 0.32 24 พ.ค. 64 20
AOT06C2106A AOT Call 0.11 0.00 3,162 11.28 0.48 9 มิ.ย. 64 30
ADVA06C2106A ADVANC Call 0.23 0.00 7,883 10.90 0.70 23 มิ.ย. 64 40
SOLD OUT SCB06C2105A SCB Call 0.47 0.00 0 9.88 2.19 24 พ.ค. 64 20
HMPR06C2106A HMPRO Call 0.12 0.00 1,370 9.83 0.84 30 มิ.ย. 64 45
BAM06C2106A BAM Call 0.09 0.00 4,367 9.55 0.42 16 มิ.ย. 64 35
CPAL06C2107A CPALL Call 0.18 0.00 1,706 9.35 0.66 7 ก.ค. 64 50
CPF06C2106A CPF Call 0.10 0.00 725 9.35 0.80 9 มิ.ย. 64 30
KTB06C2108A KTB Call 0.11 0.00 508 9.30 0.88 13 ส.ค. 64 74
PTT06C2107A PTT Call 0.13 0.00 3,546 9.15 0.76 14 ก.ค. 64 55
TOP06C2106A TOP Call 0.10 0.00 4,017 9.01 0.42 16 มิ.ย. 64 35
SCGP06C2106A SCGP Call 0.18 0.00 2,240 8.88 0.80 9 มิ.ย. 64 30
SPAL06C2105A SPALI Call 0.21 0.00 1,148 8.50 0.82 31 พ.ค. 64 24
BANP06C2105A BANPU Call 0.12 0.00 3,440 8.47 0.84 31 พ.ค. 64 24
DTAC06C2106A DTAC Call 0.12 0.00 5,581 8.42 0.77 9 มิ.ย. 64 30
CENT06C2106A CENTEL Call 0.10 0.00 3,776 8.08 0.64 9 มิ.ย. 64 30
BDMS06C2107A BDMS Call 0.22 0.00 9,420 8.06 0.81 29 ก.ค. 64 64
IRPC06C2105A IRPC Call 0.19 0.00 1,005 7.99 0.78 31 พ.ค. 64 24
VGI06C2106A VGI Call 0.09 0.00 1,225 7.85 0.54 30 มิ.ย. 64 45
SOLD OUT AEON06C2105A AEONTS Call 0.47 0.00 2,443 7.84 1.60 24 พ.ค. 64 20
TU06C2106A TU Call 0.27 0.00 3,337 7.69 1.36 30 มิ.ย. 64 45
BBL06C2106A BBL Call 0.39 0.00 8,364 7.66 1.18 23 มิ.ย. 64 40
SCB06C2107A SCB Call 0.17 0.00 2,685 7.65 0.61 29 ก.ค. 64 64
BEM06C2107A BEM Call 0.12 0.00 3,021 7.62 0.57 29 ก.ค. 64 64
ESSO06C2106A ESSO Call 0.11 0.00 1,650 7.38 0.49 23 มิ.ย. 64 40
OSP06C2107A OSP Call 0.31 0.00 6,985 7.27 1.52 14 ก.ค. 64 55
BJC06C2107A BJC Call 0.14 0.00 3,165 7.17 0.69 29 ก.ค. 64 64
CPN06C2106A CPN Call 0.23 0.00 3,616 6.97 0.76 30 มิ.ย. 64 45
EA06C2106A EA Call 0.20 0.00 1,817 6.89 0.57 16 มิ.ย. 64 35
SPRC06C2106A SPRC Call 0.18 0.00 870 6.76 0.69 16 มิ.ย. 64 35
KBAN06C2107A KBANK Call 0.26 0.00 4,607 6.75 0.63 29 ก.ค. 64 64
BPP06C2107A BPP Call 0.21 0.00 1,925 6.60 0.74 14 ก.ค. 64 55
CBG06C2106A CBG Call 0.29 0.00 3,513 6.46 0.75 23 มิ.ย. 64 40
BGRI06C2108A BGRIM Call 0.20 0.00 4,406 6.43 0.73 13 ส.ค. 64 74
SOLD OUT IVL06C2105A IVL Call 0.53 0.00 295 6.27 1.82 31 พ.ค. 64 24
MINT06C2108A MINT Call 0.13 0.00 3,138 6.22 0.67 5 ส.ค. 64 69
PLAN06C2107A PLANB Call 0.12 0.00 0 6.21 0.57 14 ก.ค. 64 55
SOLD OUT PTG06C2106A PTG Call 0.56 0.00 2,812 6.12 1.65 23 มิ.ย. 64 40
SOLD OUT RS06C2106A RS Call 0.60 0.00 0 6.08 3.48 9 มิ.ย. 64 30
OR06C2107A OR Call 0.17 0.00 3,568 6.02 0.85 14 ก.ค. 64 55
CRC06C2107A CRC Call 0.16 0.00 2,770 6.01 0.68 29 ก.ค. 64 64
PTTE06C2108A PTTEP Call 0.37 0.00 2,153 6.00 0.97 20 ส.ค. 64 79
GPSC06C2108A GPSC Call 0.42 0.00 3,245 5.99 0.86 13 ส.ค. 64 74
SOLD OUT CK06C2107A CK Call 0.44 0.00 860 5.86 1.49 14 ก.ค. 64 55
WHA06C2108A WHA Call 0.23 0.00 151 5.80 0.80 5 ส.ค. 64 69
PRM06C2107A PRM Call 0.24 0.00 3,799 5.77 0.88 14 ก.ค. 64 55
THAN06C2106A THANI Call 0.44 0.00 7,042 5.76 1.15 23 มิ.ย. 64 40
CRC06C2106A CRC Call 0.29 0.00 3,423 5.74 1.18 30 มิ.ย. 64 45
SOLD OUT BANP06C2106A BANPU Call 0.75 0.00 0 5.52 3.42 16 มิ.ย. 64 35
KTC06C2107A KTC Call 0.61 0.00 5,403 5.51 1.06 7 ก.ค. 64 50
MTC06C2108A MTC Call 0.46 0.00 5,864 5.38 0.90 5 ส.ค. 64 69
JMT06C2107A JMT Call 0.35 0.00 3,016 5.31 1.01 29 ก.ค. 64 64
STA06C2107A STA Call 0.31 0.00 3,308 5.14 0.85 7 ก.ค. 64 50
IVL06C2108A IVL Call 0.31 0.00 7,636 5.08 0.86 5 ส.ค. 64 69
TRUE06C2108A TRUE Call 0.28 0.00 5,110 5.05 0.84 20 ส.ค. 64 79
AWC06C2108A AWC Call 0.12 0.00 220 4.80 0.24 13 ส.ค. 64 74
HOT SAWA06C2107A SAWAD Call 0.80 0.00 17,654 4.77 1.08 29 ก.ค. 64 64
HOT HANA06C2107A HANA Call 0.55 0.00 18,642 4.73 1.12 7 ก.ค. 64 50
KCE06C2106A KCE Call 0.65 0.00 3,682 4.53 1.24 16 มิ.ย. 64 35
JAS06C2108A JAS Call 0.30 0.00 1,386 4.39 0.91 20 ส.ค. 64 79
SOLD OUT DOHO06C2106A DOHOME Call 1.49 0.00 0 4.34 2.60 9 มิ.ย. 64 30
AEON06C2108A AEONTS Call 0.63 0.00 15,112 4.30 1.18 5 ส.ค. 64 69
SOLD OUT BGRI06C2105A BGRIM Call 0.01 0.00 250 4.18 0.02 24 พ.ค. 64 20
GUNK06C2108A GUNKUL Call 0.48 0.00 5,554 4.15 1.00 13 ส.ค. 64 74
SOLD OUT COM706C2108A COM7 Call 1.10 0.00 12,764 3.93 1.50 20 ส.ค. 64 79
# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
S5006P2106B S50M21 Put 0.07 0.00 0 18.75 0.14 29 มิ.ย. 64 44
S5006P2106A S50M21 Put 0.16 0.00 1,102 17.27 0.29 29 มิ.ย. 64 44
HOT S5006P2106D S50M21 Put 0.44 0.00 46,554 16.79 0.77 29 มิ.ย. 64 44
HOT S5006P2106C S50M21 Put 0.39 0.00 18,724 15.75 0.64 29 มิ.ย. 64 44
SOLD OUT KBAN06P2106A KBANK Put 0.02 0.00 0 12.11 0.09 23 มิ.ย. 64 40
SOLD OUT BANP06P2105A BANPU Put 0.01 0.00 40 10.42 0.09 31 พ.ค. 64 24
SOLD OUT IVL06P2106A IVL Put 0.03 0.00 0 10.05 0.16 16 มิ.ย. 64 35
PTTE06P2106A PTTEP Put 0.08 0.00 130 8.08 0.28 30 มิ.ย. 64 45
SOLD OUT DOHO06P2106A DOHOME Put 0.02 0.00 0 7.55 0.06 30 มิ.ย. 64 45
TASC06P2105A TASCO Put 0.11 0.00 2,010 7.51 0.41 24 พ.ค. 64 20
TOP06P2106A TOP Put 0.23 0.00 4,146 7.16 0.76 23 มิ.ย. 64 40
EA06P2106A EA Put 0.20 0.00 1,310 6.25 0.51 16 มิ.ย. 64 35
BANP06P2107A BANPU Put 0.16 0.00 2,101 5.29 0.70 7 ก.ค. 64 50
GPSC06P2106A GPSC Put 0.45 0.00 2,198 5.27 0.81 16 มิ.ย. 64 35
CBG06P2106A CBG Put 0.55 0.00 3,476 5.16 1.14 30 มิ.ย. 64 45
IVL06P2108A IVL Put 0.38 0.00 1,787 4.48 0.93 5 ส.ค. 64 69
GUNK06P2108A GUNKUL Put 0.44 0.00 2,706 2.69 0.59 13 ส.ค. 64 74
SOLD OUT IVL06P2105A IVL Put 0.01 0.00 0 2.45 0.01 31 พ.ค. 64 24
DELT06P2107A DELTA Put 0.53 0.00 7,879 1.76 0.24 7 ก.ค. 64 50

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

BestViewed with IE 11.0, Firefox 22.0, Chrome 28.0