High Gearing DW | DW06
logo-preload

High Gearing DW

 

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
SOLD OUT S5006C2012B S50Z20 Call 2.34 27.87 8 20.58 2.60 29 ธ.ค. 63 21
HOT S5006C2012A S50Z20 Call 0.40 29.03 45,099 20.46 0.88 29 ธ.ค. 63 21
SOLD OUT S5006C2012C S50Z20 Call 4.20 17.32 0 11.72 2.65 29 ธ.ค. 63 21
CPAL06C2102A CPALL Call 0.12 -14.29 1,878 11.71 0.56 2 ก.พ. 64 44
HOT S5006C2103A S50H21 Call 1.58 12.06 43,505 9.41 1.61 30 มี.ค. 64 83
GPSC06C2101A GPSC Call 0.18 5.88 4,646 8.42 0.54 6 ม.ค. 64 25
ADVA06C2103A ADVANC Call 0.44 0.00 7,814 8.32 1.03 3 มี.ค. 64 64
SCC06C2103A SCC Call 0.75 7.14 5,420 8.01 1.62 10 มี.ค. 64 69
BJC06C2102A BJC Call 0.16 23.08 4,034 7.98 0.85 24 ก.พ. 64 60
RATC06C2102A RATCH Call 0.21 -4.55 1,671 7.97 0.76 10 ก.พ. 64 50
VGI06C2101A VGI Call 0.22 0.00 1,931 7.55 1.11 6 ม.ค. 64 25
OSP06C2102A OSP Call 0.16 -5.88 1,224 7.51 0.80 24 ก.พ. 64 60
CHG06C2102A CHG Call 0.18 5.88 1,932 7.35 1.00 17 ก.พ. 64 55
SOLD OUT IVL06C2101A IVL Call 0.49 16.67 0 7.25 3.01 6 ม.ค. 64 25
SOLD OUT BBL06C2101A BBL Call 1.15 6.48 0 7.14 3.30 6 ม.ค. 64 25
HOT PTT06C2102A PTT Call 0.42 27.27 12,317 7.10 1.80 24 ก.พ. 64 60
CPF06C2102A CPF Call 0.13 0.00 3,012 7.03 0.77 17 ก.พ. 64 55
BDMS06C2102A BDMS Call 0.38 -5.00 3,762 6.99 1.19 10 ก.พ. 64 50
CPAL06C2104A CPALL Call 0.42 -6.67 3,250 6.92 1.16 7 เม.ย. 64 88
INTU06C2103A INTUCH Call 0.40 -6.98 1,211 6.55 1.17 17 มี.ค. 64 74
PTTE06C2101A PTTEP Call 0.75 19.05 12,250 6.51 2.44 27 ม.ค. 64 40
GULF06C2101A GULF Call 0.29 3.57 2,790 6.39 1.28 27 ม.ค. 64 40
CK06C2102A CK Call 0.25 4.17 2,516 6.19 0.83 17 ก.พ. 64 55
SOLD OUT OSP06C2103A OSP Call 0.48 0.00 0 6.15 1.95 31 มี.ค. 64 84
HANA06C2102A HANA Call 0.10 11.11 2,872 6.14 0.40 17 ก.พ. 64 55
SPRC06C2102A SPRC Call 0.29 16.00 3,835 6.09 1.24 2 ก.พ. 64 44
EA06C2102A EA Call 0.32 14.29 5,655 6.02 1.07 2 ก.พ. 64 44
TU06C2102A TU Call 0.35 6.06 3,071 6.02 1.34 24 ก.พ. 64 60
AMAT06C2102A AMATA Call 0.40 5.26 1,250 5.73 1.46 2 ก.พ. 64 44
CRC06C2102A CRC Call 0.34 0.00 795 5.68 1.44 2 ก.พ. 64 44
AOT06C2102A AOT Call 0.84 1.20 3,061 5.65 1.75 24 ก.พ. 64 60
MTC06C2102A MTC Call 0.44 7.32 3,833 5.56 1.12 10 ก.พ. 64 50
TRUE06C2103A TRUE Call 0.39 -4.88 2,822 5.54 1.30 10 มี.ค. 64 69
THAN06C2102A THANI Call 0.24 0.00 11,312 5.46 0.71 10 ก.พ. 64 50
BJC06C2104A BJC Call 0.46 15.00 4,155 5.45 1.66 7 เม.ย. 64 88
SPAL06C2103A SPALI Call 0.49 4.26 4,302 5.45 1.49 3 มี.ค. 64 64
BCH06C2103A BCH Call 0.31 -8.82 2,850 5.42 1.15 10 มี.ค. 64 69
PLAN06C2102A PLANB Call 0.28 12.00 1,383 5.42 1.21 17 ก.พ. 64 55
SOLD OUT TKN06C2101A TKN Call 0.56 -1.75 0 5.39 2.70 6 ม.ค. 64 25
BGRI06C2102A BGRIM Call 0.45 4.65 3,936 5.37 1.22 2 ก.พ. 64 44
PTG06C2103A PTG Call 0.34 6.25 5,103 5.37 0.99 3 มี.ค. 64 64
HMPR06C2102A HMPRO Call 0.32 -5.88 1,505 5.34 1.11 24 ก.พ. 64 60
CBG06C2102A CBG Call 0.45 -2.17 1,865 5.27 1.00 17 ก.พ. 64 55
TOP06C2102A TOP Call 0.66 15.79 2,570 5.19 1.70 10 ก.พ. 64 50
SOLD OUT CK06C2103A CK Call 0.75 4.17 0 5.07 2.04 10 มี.ค. 64 69
DTAC06C2103A DTAC Call 0.46 4.55 1,886 5.06 1.55 3 มี.ค. 64 64
COM706C2103A COM7 Call 0.31 -6.06 3,105 5.00 1.01 24 มี.ค. 64 79
HOT SAWA06C2101A SAWAD Call 0.70 22.81 12,571 4.96 1.52 27 ม.ค. 64 40
NEW SCB06C2104A SCB Call 0.96 3.23 6,972 4.96 1.34 21 เม.ย. 64 95
SCGP06C2104A SCGP Call 0.50 2.04 3,075 4.88 1.54 7 เม.ย. 64 88
SOLD OUT BDMS06C2103A BDMS Call 0.89 -3.26 0 4.82 1.91 24 มี.ค. 64 79
SOLD OUT SCB06C2103A SCB Call 1.97 3.14 1 4.71 2.62 3 มี.ค. 64 64
AP06C2103A AP Call 0.55 5.77 1,697 4.61 1.77 3 มี.ค. 64 64
WHA06C2103A WHA Call 0.39 2.63 5,089 4.61 1.17 17 มี.ค. 64 74
NEW IVL06C2104A IVL Call 0.32 14.29 10,649 4.60 1.25 21 เม.ย. 64 95
SOLD OUT CKP06C2103A CKP Call 0.95 -1.04 0 4.57 4.30 10 มี.ค. 64 69
JMT06C2103A JMT Call 0.22 -4.35 915 4.56 0.76 17 มี.ค. 64 74
SOLD OUT GPSC06C2103A GPSC Call 1.59 3.92 0 4.44 2.52 10 มี.ค. 64 69
SOLD OUT IVL06C2103A IVL Call 1.52 11.76 0 4.44 5.72 3 มี.ค. 64 64
NEW HANA06C2104A HANA Call 0.42 5.00 1,701 4.43 1.20 7 เม.ย. 64 88
SOLD OUT BANP06C2101A BANPU Call 0.81 5.19 0 4.42 2.20 6 ม.ค. 64 25
SOLD OUT KBAN06C2103A KBANK Call 2.86 9.16 0 4.36 2.86 3 มี.ค. 64 64
NEW DOHO06C2104A DOHOME Call 0.33 0.00 2,280 4.27 1.04 7 เม.ย. 64 88
KCE06C2102A KCE Call 0.35 0.00 2,121 4.25 0.99 17 ก.พ. 64 55
AWC06C2103A AWC Call 0.87 7.41 2,408 4.24 1.67 10 มี.ค. 64 69
NEW BANP06C2104A BANPU Call 0.54 5.88 1,897 4.24 1.41 21 เม.ย. 64 95
SOLD OUT KCE06C2012B KCE Call 0.67 0.00 0 4.09 1.83 30 ธ.ค. 63 22
ESSO06C2103A ESSO Call 0.48 6.67 1,783 3.98 1.31 17 มี.ค. 64 74
TASC06C2102A TASCO Call 0.52 -1.89 3,895 3.97 1.12 24 ก.พ. 64 60
SOLD OUT CPN06C2103A CPN Call 1.12 14.29 0 3.94 2.02 24 มี.ค. 64 79
SOLD OUT IRPC06C2103A IRPC Call 0.77 11.59 0 3.84 2.04 17 มี.ค. 64 74
SOLD OUT MINT06C2103A MINT Call 1.76 7.32 0 3.62 2.58 10 มี.ค. 64 69
SOLD OUT TOP06C2102B TOP Call 1.36 11.48 0 3.61 2.44 24 ก.พ. 64 60
NEW STA06C2104A STA Call 0.33 0.00 736 3.46 1.07 7 เม.ย. 64 88
# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
HOT S5006P2103A S50H21 Put 0.44 -18.52 18,370 11.82 0.56 30 มี.ค. 64 83
DTAC06P2012A DTAC Put 0.05 -28.57 0 11.63 0.39 30 ธ.ค. 63 22
PTTE06P2102A PTTEP Put 0.07 -30.00 895 9.01 0.32 17 ก.พ. 64 55
SOLD OUT TOP06P2102A TOP Put 0.03 -25.00 200 8.65 0.13 17 ก.พ. 64 55
TU06P2103A TU Put 0.08 -11.11 400 7.19 0.37 3 มี.ค. 64 64
AOT06P2103A AOT Put 0.10 -9.09 1,050 6.95 0.26 31 มี.ค. 64 84
BTS06P2103A BTS Put 0.12 -7.69 2,640 6.76 0.77 31 มี.ค. 64 84
SOLD OUT KBAN06P2103A KBANK Put 0.04 0.00 372 5.98 0.11 24 มี.ค. 64 79
SPRC06P2103A SPRC Put 0.06 -14.29 165 5.88 0.25 31 มี.ค. 64 84
OSP06P2102A OSP Put 0.23 -4.17 588 5.56 0.85 10 ก.พ. 64 50
MINT06P2102A MINT Put 0.24 -14.29 6,370 5.40 0.52 24 ก.พ. 64 60
NEW IVL06P2104A IVL Put 0.20 -16.67 3,616 5.11 0.87 7 เม.ย. 64 88
BANP06P2103A BANPU Put 0.11 -8.33 138 5.03 0.34 31 มี.ค. 64 84
HMPR06P2103A HMPRO Put 0.17 6.25 668 4.79 0.53 31 มี.ค. 64 84
NEW KBAN06P2104A KBANK Put 0.55 -15.38 8,010 4.66 1.18 21 เม.ย. 64 95
NEW PTTE06P2104A PTTEP Put 0.66 -15.38 5,804 4.65 1.54 21 เม.ย. 64 95
SOLD OUT S5006P2012A S50Z20 Put 0.01 0.00 473 3.28 0.00 29 ธ.ค. 63 21
SOLD OUT S5006P2012C S50Z20 Put 0.01 0.00 1,705 0.93 0.00 29 ธ.ค. 63 21
SOLD OUT S5006P2012B S50Z20 Put 0.01 -50.00 713 0.02 0.00 29 ธ.ค. 63 21

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

BestViewed with IE 11.0, Firefox 22.0, Chrome 28.0