High Gearing DW | DW06
logo-preload

High Gearing DW

 

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
SOLD OUT ADVA06C2010A ADVANC Call 0.01 0.00 0 21.12 0.06 28 ต.ค. 63 21
SOLD OUT SCB06C2010A SCB Call 0.02 -50.00 162 17.98 0.14 28 ต.ค. 63 21
HOT S5006C2012B S50Z20 Call 0.78 -2.50 88,215 15.84 1.58 29 ธ.ค. 63 63
S5006C2012A S50Z20 Call 0.23 -4.17 19,899 14.38 0.42 29 ธ.ค. 63 63
SOLD OUT AWC06C2011A AWC Call 0.01 0.00 0 12.08 0.06 18 พ.ย. 63 36
PTTE06C2011A PTTEP Call 0.04 -33.33 267 11.65 0.15 11 พ.ย. 63 31
SOLD OUT WHA06C2010A WHA Call 0.03 0.00 336 11.21 0.24 28 ต.ค. 63 21
SOLD OUT VGI06C2010A VGI Call 0.02 -33.33 0 9.54 0.15 28 ต.ค. 63 21
KBAN06C2012A KBANK Call 0.14 -6.67 6,318 8.48 0.39 9 ธ.ค. 63 50
SCC06C2012A SCC Call 0.13 -7.14 1,674 8.33 0.34 9 ธ.ค. 63 50
AOT06C2011A AOT Call 0.21 10.53 7,210 8.25 0.75 18 พ.ย. 63 36
OSP06C2011A OSP Call 0.05 0.00 320 8.02 0.28 25 พ.ย. 63 41
CPAL06C2102A CPALL Call 0.28 -6.67 3,423 7.93 0.92 2 ก.พ. 64 86
SOLD OUT CPAL06C2011A CPALL Call 0.02 -50.00 0 7.81 0.06 4 พ.ย. 63 26
BCH06C2011A BCH Call 0.13 -13.33 455 7.74 0.69 18 พ.ย. 63 36
PTT06C2012A PTT Call 0.06 0.00 1,411 7.58 0.35 23 ธ.ค. 63 59
NEW PTT06C2102A PTT Call 0.14 0.00 4,003 7.03 0.76 24 ก.พ. 64 102
PTG06C2010A PTG Call 0.28 -12.50 2,818 6.68 1.06 28 ต.ค. 63 21
LH06C2012A LH Call 0.12 0.00 1,240 6.65 0.58 16 ธ.ค. 63 54
DTAC06C2012A DTAC Call 0.08 60.00 578 6.61 0.39 9 ธ.ค. 63 50
ESSO06C2011A ESSO Call 0.07 -12.50 0 6.40 0.37 11 พ.ย. 63 31
SOLD OUT GPSC06C2011A GPSC Call 0.03 0.00 100 6.31 0.08 11 พ.ย. 63 31
IVL06C2101A IVL Call 0.19 -13.64 15,202 6.08 0.55 6 ม.ค. 64 67
NEW BJC06C2102A BJC Call 0.25 -3.85 2,789 6.07 1.05 24 ก.พ. 64 102
SOLD OUT TOP06C2011A TOP Call 0.01 0.00 0 6.06 0.05 18 พ.ย. 63 36
RATC06C2102A RATCH Call 0.25 8.70 2,166 6.02 0.75 10 ก.พ. 64 92
HOT TOP06C2102A TOP Call 0.11 -15.38 24,877 5.94 0.51 10 ก.พ. 64 92
BBL06C2101A BBL Call 0.57 -5.00 12,229 5.77 0.86 6 ม.ค. 64 67
CHG06C2102A CHG Call 0.20 0.00 1,651 5.73 0.94 17 ก.พ. 64 97
BDMS06C2102A BDMS Call 0.35 -5.41 1,619 5.64 0.99 10 ก.พ. 64 92
GPSC06C2101A GPSC Call 0.23 -11.54 5,218 5.52 0.55 6 ม.ค. 64 67
HOT PTTE06C2101A PTTEP Call 0.42 -12.50 31,071 5.48 0.73 27 ม.ค. 64 82
NEW OSP06C2102A OSP Call 0.24 0.00 10,347 5.42 0.92 24 ก.พ. 64 102
SPRC06C2102A SPRC Call 0.14 -6.67 5,140 5.36 0.69 2 ก.พ. 64 86
GULF06C2101A GULF Call 0.20 5.26 3,166 5.22 0.88 27 ม.ค. 64 82
CBG06C2011A CBG Call 0.44 10.00 13,068 5.14 0.94 18 พ.ย. 63 36
VGI06C2101A VGI Call 0.23 -11.54 11,236 5.05 0.91 6 ม.ค. 64 67
TKN06C2011A TKN Call 0.16 -11.11 2,487 5.03 0.77 25 พ.ย. 63 41
CPF06C2102A CPF Call 0.21 -12.50 3,721 4.94 0.93 17 ก.พ. 64 97
SOLD OUT STEC06C2010A STEC Call 0.01 0.00 0 4.94 0.04 28 ต.ค. 63 21
NEW TU06C2102A TU Call 0.32 -3.03 2,162 4.94 1.15 24 ก.พ. 64 102
CK06C2102A CK Call 0.29 -6.45 8,280 4.84 0.84 17 ก.พ. 64 97
NEW AMAT06C2102A AMATA Call 0.26 0.00 4,515 4.82 0.99 2 ก.พ. 64 86
STA06C2012A STA Call 0.17 -22.73 14,669 4.73 0.76 2 ธ.ค. 63 46
NEW CRC06C2102A CRC Call 0.23 4.55 1,162 4.69 1.00 2 ก.พ. 64 86
NEW EA06C2102A EA Call 0.35 0.00 2,722 4.66 1.03 2 ก.พ. 64 86
MINT06C2012A MINT Call 0.44 -13.73 16,539 4.49 0.98 23 ธ.ค. 63 59
PLAN06C2102A PLANB Call 0.25 -10.71 3,284 4.49 1.03 17 ก.พ. 64 97
NEW HMPR06C2102A HMPRO Call 0.36 -2.70 2,034 4.40 1.12 24 ก.พ. 64 102
DOHO06C2012A DOHOME Call 0.36 -10.00 9,658 4.38 1.11 9 ธ.ค. 63 50
BANP06C2101A BANPU Call 0.29 -9.38 8,018 4.33 1.09 6 ม.ค. 64 67
RS06C2012A RS Call 0.36 5.88 1,943 4.33 0.85 23 ธ.ค. 63 59
BGRI06C2102A BGRIM Call 0.37 -2.63 4,831 4.29 0.96 2 ก.พ. 64 86
MTC06C2102A MTC Call 0.57 -3.39 5,816 4.21 1.18 10 ก.พ. 64 92
JMT06C2012A JMT Call 0.41 -8.89 1,782 4.10 1.29 9 ธ.ค. 63 50
CKP06C2012A CKP Call 0.33 -5.71 2,750 4.09 1.16 23 ธ.ค. 63 59
SOLD OUT RS06C2010A RS Call 0.96 5.49 0 4.00 2.09 28 ต.ค. 63 21
SAWA06C2101A SAWAD Call 0.64 4.92 4,483 3.99 1.28 27 ม.ค. 64 82
COM706C2012A COM7 Call 0.74 -1.33 1,386 3.61 1.66 2 ธ.ค. 63 46
THAN06C2102A THANI Call 0.61 1.67 4,642 3.60 1.10 10 ก.พ. 64 92
SOLD OUT TKN06C2101A TKN Call 0.84 -4.55 0 3.46 2.77 6 ม.ค. 64 67
NEW TASC06C2102A TASCO Call 0.45 -15.09 7,515 3.44 1.00 24 ก.พ. 64 102
SOLD OUT KCE06C2012A KCE Call 1.59 4.61 0 3.25 4.17 2 ธ.ค. 63 46
KCE06C2012B KCE Call 0.54 3.85 1,883 3.19 1.39 30 ธ.ค. 63 64
# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
HOT S5006P2012B S50Z20 Put 0.82 -2.38 74,140 16.12 1.69 29 ธ.ค. 63 63
HOT S5006P2012A S50Z20 Put 1.35 -1.46 67,266 10.54 1.82 29 ธ.ค. 63 63
ADVA06P2011A ADVANC Put 0.32 0.00 5,812 9.45 0.89 4 พ.ย. 63 26
TRUE06P2011A TRUE Put 0.30 7.14 2,727 6.59 1.27 4 พ.ย. 63 26
HMPR06P2011A HMPRO Put 0.18 -5.26 4,460 6.19 0.79 4 พ.ย. 63 26
AOT06P2011A AOT Put 0.58 -13.43 8,739 5.90 1.49 11 พ.ย. 63 31
PTTE06P2011A PTTEP Put 0.53 6.00 8,580 5.67 0.95 18 พ.ย. 63 36
CPF06P2011A CPF Put 0.21 10.53 3,445 5.51 1.04 18 พ.ย. 63 36
INTU06P2011A INTUCH Put 0.34 -8.11 4,757 5.30 0.86 25 พ.ย. 63 41
BBL06P2011A BBL Put 0.63 0.00 6,238 5.16 0.85 18 พ.ย. 63 36
CPAL06P2012A CPALL Put 0.68 1.49 4,135 5.00 1.41 2 ธ.ค. 63 46
KBAN06P2011A KBANK Put 0.85 -3.41 9,521 4.97 1.39 18 พ.ย. 63 36
MINT06P2012A MINT Put 0.28 12.00 11,396 4.47 0.62 23 ธ.ค. 63 59
SPRC06P2011A SPRC Put 0.44 2.33 5,111 4.43 1.80 4 พ.ย. 63 26
BGRI06P2011A BGRIM Put 0.66 0.00 3,323 4.34 1.73 18 พ.ย. 63 36
IVL06P2011A IVL Put 0.83 6.41 3,722 4.15 1.62 11 พ.ย. 63 31
BANP06P2011A BANPU Put 0.35 9.38 4,975 4.12 1.25 25 พ.ย. 63 41
AWC06P2012A AWC Put 0.45 4.65 1,160 3.93 0.95 2 ธ.ค. 63 46
SOLD OUT DTAC06P2012A DTAC Put 0.58 -21.62 5,831 3.90 1.69 30 ธ.ค. 63 64
GPSC06P2011A GPSC Put 1.13 7.62 6,517 3.83 1.87 18 พ.ย. 63 36
CK06P2012A CK Put 0.64 0.00 3,046 3.73 1.42 16 ธ.ค. 63 54
OSP06P2102A OSP Put 0.57 -1.72 3,348 3.40 1.37 10 ก.พ. 64 92
WHA06P2012A WHA Put 0.57 -9.52 2,960 3.35 1.34 2 ธ.ค. 63 46
EA06P2012A EA Put 0.59 -3.28 3,487 3.33 1.24 16 ธ.ค. 63 54
SOLD OUT TOP06P2102A TOP Put 0.88 7.32 163 3.17 2.16 17 ก.พ. 64 97
NEW MINT06P2102A MINT Put 1.15 7.48 8,530 2.85 1.63 24 ก.พ. 64 102

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

BestViewed with IE 11.0, Firefox 22.0, Chrome 28.0