Home | DW06
logo-preload

DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กันยายน 2564
CALL BANP06C2202A HANA06C2201A RS06C2202A STEC06C2202A PLAN06C2202A GPSC06C2201A ACE06C2202A JMAR06C2202A STGT06C2202A TU06C2202A PUT BANP06P2201A

อ่านต่อ...

 • 15 ก.ย. 64

  DW06 ชุดใหม่เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กันยายน 2564

  CALL BCH06C2201A BDMS06C2201A BJC06C2201A GLOB06C2201A GUNK06C2201A MINT06C2201A SCGP06C2201A PUT KBAN06P2201A IVL06P2201K STGT06P2201A **ดูรุ่นใหม่ล่าสุดได้ง่ายๆเพียงสังเกตสัญลักษณ์ "ดาว" หน้าตารางราคา

  อ่านต่อ...

 • 1 ก.ย. 64

  ประกาศรางวัลรอบที่ 2 กิจกรรม DW06 เทรดมันส์ แจกไม่อั้น

  สำหรับรางวัลต่อที่ 1 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกับทีมงาน ภายใน 10 วันทำการหลังจากแจ้งรับรางวัล มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยเอกสารประกอบที่ต้องนำส่งเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้ - หลักฐานยืนยันการซื้อที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ของผู้ที่ได้รับรางวัล - สำเนาบัตรประชาชน ทั้งนี้นักลงทุนสามารถสะสมยอดซื้อ DW06 ต่อเนื่องจนครบระยะเวลากิจกรรม (30 ก.ย. 2564) เพื่อลุ้นรับรางวัลต่อที่ 2

  อ่านต่อ...

 • 28.9x

  IVL06C2110A

 • 28.0x

  S5006C2112C

 • 25.2x

  S5006C2112B

 • 21.4x

  MINT06C2110K

 • 19.5x

  S5006C2112A

 • 15.7x

  S5006P2112A

 • 15.5x

  S5006P2112B

 • 13.3x

  S5006P2112C

 • 9.4x

  ADVA06P2201A

 • 8.4x

  IVL06P2112A

 • 200.00%

  IRPC06C2110A

 • 200.00%

  STGT06C2111A

 • 100.00%

  CPAL06C2109A

 • 100.00%

  CENT06C2110A

 • 100.00%

  BGRI06C2110A

 • 50.00%

  BANP06P2111A

 • 16.67%

  CBG06P2111A

 • 7.69%

  KBAN06P2201A

 • 7.14%

  GULF06P2201A

 • 5.77%

  SCGP06P2112A

DW06

ดูตารางทั้งหมด

# DW หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท ราคาเสนอซื้อ
DW (บาท)
% เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
Sensitivity
(Tick)
วันซื้อขายสุดท้าย อายุคงเหลือ
(วันทำการ)
ACE06C2112A ACE Call 0.17 -5.56 39,768 6.54 0.58 22 ธ.ค. 64 57
NEW ACE06C2202A ACE Call 0.37 -2.63 42,462 4.75 0.91 2 ก.พ. 65 85
SOLD OUT ADVA06C2112A ADVANC Call 0.72 -2.70 1,499 8.60 1.58 22 ธ.ค. 64 57
ADVA06C2201A ADVANC Call 0.46 -2.13 3,659 8.59 1.01 19 ม.ค. 65 75
ADVA06P2201A ADVANC Put 0.17 -5.56 4,465 9.37 0.41 5 ม.ค. 65 65
SOLD OUT AEON06C2111A AEONTS Call 0.34 -2.86 4,921 6.50 0.59 24 พ.ย. 64 39
AEON06C2111B AEONTS Call 0.10 0.00 748 7.32 0.19 24 พ.ย. 64 39
SOLD OUT AMAT06C2111A AMATA Call 0.02 -33.33 0 17.17 0.19 3 พ.ย. 64 24
AOT06C2112A AOT Call 0.15 -6.25 18,184 9.78 0.59 1 ธ.ค. 64 44
SOLD OUT AOT06C2112B AOT Call 0.43 -4.44 2,830 7.02 1.22 29 ธ.ค. 64 62
AOT06P2201A AOT Put 0.33 0.00 20,205 6.18 0.82 12 ม.ค. 65 70
SOLD OUT BAM06C2110A BAM Call 0.01 -50.00 10 6.76 0.04 14 ต.ค. 64 11
BAM06C2112A BAM Call 0.20 0.00 3,327 8.20 0.88 8 ธ.ค. 64 48
SOLD OUT BANP06C2112A BANPU Call 0.75 15.38 105 4.85 2.82 1 ธ.ค. 64 44
NEW BANP06C2202A BANPU Call 0.29 16.00 24,505 4.61 1.04 2 ก.พ. 65 85
SOLD OUT BANP06P2111A BANPU Put 0.03 50.00 0 0.61 0.01 17 พ.ย. 64 34
NEW BANP06P2201A BANPU Put 0.22 -15.38 17,417 4.21 0.72 19 ม.ค. 65 75
BBL06C2112A BBL Call 0.28 -6.67 5,263 9.06 1.07 1 ธ.ค. 64 44
BCH06C2111A BCH Call 0.08 0.00 13,017 9.62 0.36 17 พ.ย. 64 34
SOLD OUT BCH06C2111B BCH Call 0.01 0.00 0 12.79 0.06 24 พ.ย. 64 39
BCH06C2201A BCH Call 0.30 -6.25 22,788 5.93 0.83 12 ม.ค. 65 70
BCPG06C2112A BCPG Call 0.09 0.00 5,060 7.64 0.50 8 ธ.ค. 64 48
SOLD OUT BDMS06C2110A BDMS Call 0.01 0.00 0 15.15 0.07 6 ต.ค. 64 6
SOLD OUT BDMS06C2111A BDMS Call 0.05 0.00 108 13.76 0.30 17 พ.ย. 64 34
BDMS06C2201A BDMS Call 0.32 -3.03 13,569 6.99 0.99 26 ม.ค. 65 80
SOLD OUT BGRI06C2110A BGRIM Call 0.02 100.00 139 0.89 0.01 6 ต.ค. 64 6
BGRI06C2201A BGRIM Call 0.15 -6.25 13,934 7.77 0.70 5 ม.ค. 65 65
SOLD OUT BH06C2112K BH Call 0.77 -6.10 15 6.46 1.71 15 ธ.ค. 64 52
SOLD OUT BH06C2201K BH Call 0.60 -4.76 20,921 5.66 1.17 19 ม.ค. 65 75
SOLD OUT BJC06C2110A BJC Call 0.01 0.00 0 9.41 0.07 20 ต.ค. 64 15
BJC06C2201A BJC Call 0.17 -5.56 2,326 6.53 0.83 26 ม.ค. 65 80
SOLD OUT CBG06C2110A CBG Call 0.01 -50.00 30 9.01 0.04 14 ต.ค. 64 11
CBG06C2201A CBG Call 0.22 -12.00 6,670 6.20 0.56 12 ม.ค. 65 70
CBG06P2111A CBG Put 0.28 16.67 7,405 7.50 0.86 10 พ.ย. 64 29
SOLD OUT CENT06C2110A CENTEL Call 0.02 100.00 41 6.80 0.10 6 ต.ค. 64 6
SOLD OUT CENT06C2112K CENTEL Call 0.57 0.00 0 4.77 1.94 22 ธ.ค. 64 57
CHG06C2111A CHG Call 0.07 0.00 15,607 10.41 0.39 17 พ.ย. 64 34
CHG06C2201A CHG Call 0.27 3.85 7,887 6.26 0.90 12 ม.ค. 65 70
CHG06P2112A CHG Put 0.29 -9.38 7,832 5.25 0.81 8 ธ.ค. 64 48
SOLD OUT CK06C2110A CK Call 0.03 0.00 0 12.62 0.19 20 ต.ค. 64 15
CK06C2112A CK Call 0.31 -6.06 3,024 6.12 0.96 29 ธ.ค. 64 62
SOLD OUT COM706C2110A COM7 Call 0.01 0.00 423 9.07 0.03 14 ต.ค. 64 11
COM706C2112A COM7 Call 0.32 -3.03 13,701 6.37 0.78 15 ธ.ค. 64 52
COM706P2111A COM7 Put 0.14 -6.67 7,299 7.55 0.40 10 พ.ย. 64 29
SOLD OUT CPAL06C2109A CPALL Call 0.02 100.00 1 0.00 0.00 29 ก.ย. 64 1
CPAL06C2111K CPALL Call 0.15 -6.25 4,096 12.92 0.77 24 พ.ย. 64 39
SOLD OUT CPAL06C2112A CPALL Call 0.36 -2.70 0 9.54 1.37 29 ธ.ค. 64 62
SOLD OUT CPF06C2110A CPF Call 0.02 100.00 33 4.58 0.09 27 ต.ค. 64 19
CPF06C2112A CPF Call 0.07 -12.50 17,259 9.33 0.63 15 ธ.ค. 64 52
CPN06C2112A CPN Call 0.21 10.53 22,525 8.09 0.79 1 ธ.ค. 64 44
SOLD OUT CRC06C2111A CRC Call 0.03 0.00 0 10.85 0.24 10 พ.ย. 64 29
CRC06C2112K CRC Call 0.14 0.00 9,747 8.70 0.90 8 ธ.ค. 64 48
CRC06P2112K CRC Put 0.07 -12.50 0 7.15 0.37 22 ธ.ค. 64 57
CRC06P2201K CRC Put 0.28 -3.45 4,459 4.47 0.92 19 ม.ค. 65 75
DELT06C2111A DELTA Call 0.09 -10.00 5,035 4.71 0.18 24 พ.ย. 64 39
SOLD OUT DELT06P2110A DELTA Put 0.17 -5.56 5,056 5.08 0.38 20 ต.ค. 64 15
DELT06P2112A DELTA Put 1.02 0.00 16,216 1.70 0.76 22 ธ.ค. 64 57
SOLD OUT DOHO06C2112A DOHOME Call 0.04 33.33 187 6.79 0.12 1 ธ.ค. 64 44
DOHO06C2201A DOHOME Call 0.32 0.00 7,231 5.56 0.77 5 ม.ค. 65 65
SOLD OUT DTAC06C2112A DTAC Call 0.63 5.00 5 5.48 2.05 8 ธ.ค. 64 48
SOLD OUT DTAC06C2112B DTAC Call 0.35 6.06 0 6.05 1.26 22 ธ.ค. 64 57
EPG06C2111A EPG Call 0.06 -33.33 12,248 9.24 0.50 10 พ.ย. 64 29
ESSO06C2112A ESSO Call 0.21 16.67 21,679 6.63 0.83 1 ธ.ค. 64 44
GFPT06C2111A GFPT Call 0.08 -20.00 2,574 9.51 0.63 10 พ.ย. 64 29
GLOB06C2112A GLOBAL Call 0.09 0.00 15,669 8.24 0.36 15 ธ.ค. 64 52
GLOB06C2201A GLOBAL Call 0.26 -3.70 10,117 6.22 0.79 19 ม.ค. 65 75
SOLD OUT GPSC06C2109A GPSC Call 0.01 0.00 0 0.00 0.00 29 ก.ย. 64 1
NEW GPSC06C2201A GPSC Call 0.43 -6.52 7,172 6.15 0.87 12 ม.ค. 65 70
SOLD OUT GULF06C2112A GULF Call 0.30 -9.09 60 6.40 1.18 22 ธ.ค. 64 57
GULF06C2201A GULF Call 0.18 -10.00 9,527 6.81 0.75 19 ม.ค. 65 75
GULF06P2201A GULF Put 0.15 7.14 15,335 5.94 0.55 5 ม.ค. 65 65
GUNK06C2111A GUNKUL Call 0.12 -14.29 4,633 8.80 0.44 3 พ.ย. 64 24
SOLD OUT GUNK06C2111B GUNKUL Call 0.03 0.00 1 7.28 0.09 3 พ.ย. 64 24
GUNK06C2201A GUNKUL Call 0.48 -7.69 8,056 4.45 0.90 12 ม.ค. 65 70
GUNK06P2111A GUNKUL Put 0.25 4.17 4,863 3.87 0.41 24 พ.ย. 64 39
GUNK06P2201A GUNKUL Put 0.59 1.72 10,543 3.19 0.79 12 ม.ค. 65 70
SOLD OUT HANA06C2110A HANA Call 0.44 -2.22 1,979 7.77 1.08 27 ต.ค. 64 19
NEW HANA06C2201A HANA Call 0.65 0.00 30,600 4.44 0.91 19 ม.ค. 65 75
HMPR06C2112A HMPRO Call 0.17 -15.00 1,920 7.21 0.91 22 ธ.ค. 64 57
SOLD OUT ICHI06C2111A ICHI Call 0.04 0.00 0 8.81 0.31 17 พ.ย. 64 34
INTU06C2201A INTUCH Call 0.61 -1.61 11,450 5.80 1.07 5 ม.ค. 65 65
INTU06P2201A INTUCH Put 0.28 -3.45 12,259 5.67 0.48 5 ม.ค. 65 65
SOLD OUT IRPC06C2110A IRPC Call 0.03 200.00 11 4.45 0.06 6 ต.ค. 64 6
HOT IRPC06C2111A IRPC Call 0.30 11.11 44,999 7.69 1.11 17 พ.ย. 64 34
IRPC06P2112A IRPC Put 0.05 -16.67 17,232 8.11 0.19 8 ธ.ค. 64 48
SOLD OUT IVL06C2110A IVL Call 0.01 -50.00 0 28.94 0.16 20 ต.ค. 64 15
IVL06C2112K IVL Call 0.27 -3.57 41,960 6.78 1.03 1 ธ.ค. 64 44
IVL06P2112A IVL Put 0.05 -16.67 9,525 8.36 0.24 8 ธ.ค. 64 48
IVL06P2201K IVL Put 0.31 0.00 19,283 4.59 0.80 26 ม.ค. 65 80
JAS06C2112A JAS Call 0.13 -7.14 7,102 6.65 0.59 8 ธ.ค. 64 48
JMAR06C2112A JMART Call 0.23 0.00 20,832 6.17 0.92 1 ธ.ค. 64 44
SOLD OUT JMAR06C2112B JMART Call 0.51 2.00 600 4.57 1.50 29 ธ.ค. 64 62
NEW JMAR06C2202A JMART Call 0.21 0.00 20,388 5.05 0.68 2 ก.พ. 65 85
JMT06C2111A JMT Call 0.07 -12.50 19,786 11.29 0.45 3 พ.ย. 64 24
JMT06C2112A JMT Call 0.35 -2.78 15,671 5.44 1.08 29 ธ.ค. 64 62
SOLD OUT KBAN06C2111A KBANK Call 0.33 -25.00 2,251 9.52 1.18 10 พ.ย. 64 29
SOLD OUT KBAN06C2112A KBANK Call 0.84 -11.58 207 6.01 1.90 15 ธ.ค. 64 52
SOLD OUT KBAN06P2110A KBANK Put 0.04 0.00 910 3.54 0.05 27 ต.ค. 64 19
SOLD OUT KBAN06P2112A KBANK Put 0.05 0.00 193 7.34 0.14 8 ธ.ค. 64 48
KBAN06P2201A KBANK Put 0.28 7.69 27,938 5.20 0.55 26 ม.ค. 65 80
SOLD OUT KCE06C2110A KCE Call 0.19 -13.64 2,402 10.13 0.61 20 ต.ค. 64 15
KCE06C2201A KCE Call 0.66 -4.35 29,520 4.45 0.93 19 ม.ค. 65 75
KCE06P2112A KCE Put 0.21 0.00 16,502 6.17 0.41 8 ธ.ค. 64 48
SOLD OUT KTC06C2111A KTC Call 0.02 0.00 0 14.83 0.13 3 พ.ย. 64 24
KTC06C2112A KTC Call 0.28 0.00 17,715 5.73 0.69 29 ธ.ค. 64 62
KTC06P2112A KTC Put 0.56 -3.45 10,565 4.16 1.00 15 ธ.ค. 64 52
MAJO06C2201A MAJOR Call 0.49 2.08 5,322 4.35 0.99 12 ม.ค. 65 70
SOLD OUT MEGA06C2110A MEGA Call 0.39 -9.30 0 10.65 2.14 6 ต.ค. 64 6
MEGA06C2201A MEGA Call 0.39 -4.88 2,000 5.34 1.07 5 ม.ค. 65 65
SOLD OUT MINT06C2110K MINT Call 0.02 0.00 0 21.36 0.33 14 ต.ค. 64 11
SOLD OUT MINT06C2112K MINT Call 0.23 -8.00 0 7.99 1.42 22 ธ.ค. 64 57
MINT06C2201A MINT Call 0.19 -5.00 10,035 6.22 0.92 26 ม.ค. 65 80
MINT06P2112K MINT Put 0.06 0.00 125 7.89 0.37 15 ธ.ค. 64 52
SOLD OUT MTC06C2109A MTC Call 0.01 0.00 240 0.00 0.00 29 ก.ย. 64 1
MTC06C2112A MTC Call 0.34 0.00 11,664 6.01 0.87 29 ธ.ค. 64 62
MTC06P2112A MTC Put 0.35 -2.78 10,997 5.10 0.76 15 ธ.ค. 64 52
SOLD OUT OR06C2109A OR Call 0.01 0.00 0 0.00 0.00 29 ก.ย. 64 1
OR06C2112A OR Call 0.10 -9.09 2,145 7.70 0.69 15 ธ.ค. 64 52
SOLD OUT OSP06C2111A OSP Call 0.02 -33.33 0 18.61 0.27 17 พ.ย. 64 34
SOLD OUT PLAN06C2110A PLANB Call 0.01 -50.00 0 16.05 0.13 6 ต.ค. 64 6
SOLD OUT PLAN06C2112A PLANB Call 0.29 -3.33 11 5.05 1.18 22 ธ.ค. 64 57
NEW PLAN06C2202A PLANB Call 0.18 -10.00 10,258 5.21 0.76 2 ก.พ. 65 85
SOLD OUT PRM06C2110A PRM Call 0.01 0.00 0 7.19 0.05 27 ต.ค. 64 19
PRM06C2112A PRM Call 0.18 5.88 2,340 6.00 0.82 29 ธ.ค. 64 62
SOLD OUT PTG06C2110A PTG Call 0.01 0.00 0 0.13 0.00 14 ต.ค. 64 11
SOLD OUT PTG06C2111A PTG Call 0.03 -25.00 3,140 12.62 0.24 10 พ.ย. 64 29
PTG06C2112A PTG Call 0.23 -8.00 9,778 6.33 0.90 29 ธ.ค. 64 62
SOLD OUT PTT06C2110A PTT Call 0.03 0.00 15 5.98 0.11 14 ต.ค. 64 11
PTT06C2112K PTT Call 0.17 -5.56 10,291 9.86 1.03 1 ธ.ค. 64 44
SOLD OUT PTT06C2201K PTT Call 0.38 -2.56 2 7.56 1.77 5 ม.ค. 65 65
SOLD OUT PTTE06C2111A PTTEP Call 0.07 16.67 51 12.40 0.36 10 พ.ย. 64 29
PTTE06C2112A PTTEP Call 0.35 12.90 33,918 7.41 1.09 8 ธ.ค. 64 48
SOLD OUT PTTE06C2201A PTTEP Call 1.64 8.61 0 5.69 3.92 5 ม.ค. 65 65
HOT PTTG06C2112A PTTGC Call 0.42 20.00 56,133 6.89 1.13 1 ธ.ค. 64 44
PTTG06P2201A PTTGC Put 0.41 -14.58 23,377 4.67 0.75 19 ม.ค. 65 75
SOLD OUT RBF06C2110A RBF Call 0.17 6.25 365 8.70 0.75 27 ต.ค. 64 19
RBF06C2111A RBF Call 0.09 0.00 2,970 7.82 0.36 17 พ.ย. 64 34
SOLD OUT RS06C2111A RS Call 0.01 0.00 0 5.72 0.03 3 พ.ย. 64 24
NEW RS06C2202A RS Call 0.25 -7.41 4,626 5.17 0.73 2 ก.พ. 65 85
SOLD OUT S5006C2109A S50U21 Call 0.01 0.00 210 0.00 0.00 29 ก.ย. 64 1
SOLD OUT S5006C2109B S50U21 Call 0.01 0.00 10 0.00 0.00 29 ก.ย. 64 1
SOLD OUT S5006C2109C S50U21 Call 0.01 0.00 190 0.00 0.00 29 ก.ย. 64 1
SOLD OUT S5006C2109D S50U21 Call 0.01 0.00 0 0.00 0.00 29 ก.ย. 64 1
SOLD OUT S5006C2109E S50U21 Call 0.01 0.00 99 0.00 0.00 29 ก.ย. 64 1
SOLD OUT S5006P2109A S50U21 Put 0.01 0.00 400 0.00 0.00 29 ก.ย. 64 1
SOLD OUT S5006P2109B S50U21 Put 0.01 0.00 315 0.00 0.00 29 ก.ย. 64 1
SOLD OUT S5006P2109C S50U21 Put 0.01 0.00 133 0.00 0.00 29 ก.ย. 64 1
SOLD OUT S5006C2112A S50Z21 Call 0.79 -7.06 600 19.51 1.57 29 ธ.ค. 64 62
HOT S5006C2112B S50Z21 Call 0.37 -9.76 79,088 25.16 0.95 29 ธ.ค. 64 62
HOT S5006C2112C S50Z21 Call 0.21 -12.50 78,330 28.04 0.60 29 ธ.ค. 64 62
SOLD OUT S5006P2112A S50Z21 Put 0.07 -30.00 0 15.72 0.11 29 ธ.ค. 64 62
HOT S5006P2112B S50Z21 Put 0.36 0.00 45,509 15.51 0.57 29 ธ.ค. 64 62
S5006P2112C S50Z21 Put 0.82 2.50 42,621 13.25 1.11 29 ธ.ค. 64 62
SOLD OUT SAWA06C2110A SAWAD Call 0.01 0.00 0 0.54 0.00 14 ต.ค. 64 11
SAWA06C2111A SAWAD Call 0.14 -6.67 14,980 8.94 0.49 24 พ.ย. 64 39
SOLD OUT SCB06C2110A SCB Call 0.16 -40.74 2,360 18.89 1.21 6 ต.ค. 64 6
SOLD OUT SCB06C2111A SCB Call 1.73 -15.20 0 6.40 4.43 17 พ.ย. 64 34
SOLD OUT SCB06C2201A SCB Call 0.80 -12.09 1,855 5.38 1.72 12 ม.ค. 65 70
SCC06C2201A SCC Call 0.11 -21.43 1,563 10.46 0.57 5 ม.ค. 65 65
SCGP06C2112A SCGP Call 0.08 -20.00 2,752 9.67 0.32 15 ธ.ค. 64 52
SCGP06C2201A SCGP Call 0.26 -10.34 11,557 6.56 0.70 26 ม.ค. 65 80
SCGP06P2112A SCGP Put 0.55 5.77 15,416 5.20 1.17 15 ธ.ค. 64 52
SOLD OUT SPAL06C2110A SPALI Call 0.01 0.00 0 0.42 0.00 6 ต.ค. 64 6
SOLD OUT SPRC06C2110A SPRC Call 0.01 0.00 1 17.05 0.17 20 ต.ค. 64 15
SOLD OUT SPRC06C2111A SPRC Call 0.25 66.67 21,454 7.18 1.78 24 พ.ย. 64 39
SOLD OUT SPRC06C2112A SPRC Call 0.66 37.50 1,118 4.64 3.03 29 ธ.ค. 64 62
SOLD OUT STA06C2110A STA Call 0.01 0.00 0 7.61 0.06 27 ต.ค. 64 19
STA06C2112A STA Call 0.10 25.00 16,665 6.73 0.50 22 ธ.ค. 64 57
SOLD OUT STEC06C2110A STEC Call 0.01 0.00 0 0.31 0.00 14 ต.ค. 64 11
STEC06C2111A STEC Call 0.06 -14.29 0 9.06 0.42 24 พ.ย. 64 39
NEW STEC06C2202A STEC Call 0.25 -7.41 490 4.86 0.94 2 ก.พ. 65 85
SOLD OUT STGT06C2111A STGT Call 0.03 200.00 417 1.98 0.05 17 พ.ย. 64 34
SOLD OUT STGT06C2112A STGT Call 0.03 -25.00 0 10.92 0.26 15 ธ.ค. 64 52
NEW STGT06C2202A STGT Call 0.14 55.56 39,476 6.30 0.69 2 ก.พ. 65 85
SOLD OUT STGT06P2201A STGT Put 0.44 -21.43 1,044 4.17 1.45 26 ม.ค. 65 80
SOLD OUT THAN06C2110A THANI Call 0.01 0.00 100 8.96 0.04 14 ต.ค. 64 11
SOLD OUT THAN06C2111A THANI Call 0.01 0.00 0 8.14 0.04 24 พ.ย. 64 39
THAN06C2201A THANI Call 0.24 -4.00 4,072 5.64 0.67 19 ม.ค. 65 75
SOLD OUT TOP06C2111A TOP Call 0.08 14.29 2,164 11.02 0.42 17 พ.ย. 64 34
SOLD OUT TOP06C2112A TOP Call 0.34 6.25 2,621 7.21 1.16 8 ธ.ค. 64 48
SOLD OUT TRUE06C2110A TRUE Call 0.26 62.50 28,493 9.34 1.21 27 ต.ค. 64 19
SOLD OUT TRUE06C2112A TRUE Call 0.77 26.23 751 5.23 2.01 15 ธ.ค. 64 52
SOLD OUT TU06C2111A TU Call 0.26 4.00 0 8.59 1.05 10 พ.ย. 64 29
TU06C2112A TU Call 0.11 0.00 15,901 9.14 0.47 1 ธ.ค. 64 44
NEW TU06C2202A TU Call 0.32 3.23 10,562 5.65 0.85 2 ก.พ. 65 85
TU06P2112A TU Put 0.33 -5.71 8,723 4.93 0.77 22 ธ.ค. 64 57
VGI06C2111A VGI Call 0.10 0.00 26,874 8.88 0.72 24 พ.ย. 64 39
SOLD OUT WHA06C2110A WHA Call 0.01 0.00 0 15.64 0.10 20 ต.ค. 64 15
WHA06C2112A WHA Call 0.26 4.00 12,509 5.95 0.97 29 ธ.ค. 64 62
Page :